Gesprek arts patient naaste

Vandaag is de Dag van de Mantelzorg. Op deze dag krijgen mantelzorgers, vaak betrokken naasten van patiënten, erkenning voor hun waardevolle werk en worden ze in het zonnetje gezet. Zo zijn zij bijvoorbeeld belangrijk in het contact met artsen en verpleegkundigen. Uit eerder gehouden Els Borst-gesprekken blijkt dat informatie en aandacht voor partner en gezin vaak nog ontbreekt.

Communicatie tussen zorgverleners, patiënten en naasten verbeteren

In een Els Borst-gesprek delen (ex-)patiënten en/of naasten hun ervaring met de behandeling en bejegening in het ziekenhuis. Artsen en verpleegkundigen zijn meestal begaan met hun patiënten, maar toch ervaren patiënten en hun naasten deze betrokkenheid niet altijd. De Els Borst-gesprekken zorgen ervoor dat de communicatie verbetert en brengen zorgverleners, patiënten en hun naasten dichter bij elkaar. Ze worden door de kankerpatiëntenorganisaties aangeboden aan de ziekenhuizen.

>> Meer informatie over het Els Borst-gesprek

>> Ga in gesprek over mantelzorg in de discussiegroep Naasten

>> Meer informatie over de Dag van de MantelzorgDeel via

Lees verder...

  1. 6 november 2015 Minister en fabrikant aan zet bij kostenverlaging geneesmiddelen
    Lees verder
  2. 5 november 2015 Recht op goede informatie met 3 goede vragen
    Lees verder
  3. 4 november 2015 Dure geneesmiddelen: partijen moeten verantwoordelijkheid nemen
    Lees verder