Het jaarbericht 2013 is vandaag verschenen met een overzicht van alle resultaten die de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisatie (NFK) afgelopen jaar heeft geboekt. De belangenbehartiger heeft zich stevig gemengd in het debat over goede zorg en ingezet op een betere kwaliteit van leven met kanker.

Zichtbaar in het publieke debat

Meer dan ooit was de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) in 2013 zichtbaar in de publieke arena. Onder meer om er voor te zorgen dat jonge ex-kankerpatiënten dezelfde kansen krijgen als leeftijdsgenoten als het gaat om hypotheken en aanvullende verzekeringen.

Zorgstandaard Kanker ontwikkeld

Daarnaast zet de NFK zich continu in voor steeds betere en integrale kankerzorg. Waarin de patiënt een volwaardige partner is die zoveel mogelijk grip houdt op zijn kwaliteit van leven, ook in de terminale fase. Eind 2013 is de Zorgstandaard Kanker afgerond, waar we met partijen in het veld een kader hebben ontwikkeld voor patiëntgerichte kankerzorg.

Nieuwe naam: Levenmetkanker

Als samenwerkende kankerpatiëntenorganisaties hebben we in 2012 besloten tot een nog verdergaande samenwerking. Het doel daarvan is om met elkaar een sterke, toekomstbestendige kankerpatiëntenbeweging te realiseren. Dat heeft in 2013 geleid tot een nieuwe positionering als belangenbehartiger van alle mensen die leven met kanker. Vanaf deze maand treedt de NFK dan ook naar buiten als Levenmetkanker.
Deel via

Lees verder...

  1. 22 juni 2014 Arbeidsmarktpositie (ex-)kankerpatiënten op politieke agenda
    Lees verder
  2. 20 juni 2014 KWF-signalement ‘Toegankelijkheid van dure geneesmiddelen
    Lees verder
  3. 19 juni 2014 Werken met kanker: waarom niet?
    Lees verder