Na een periode van beheer door de Groep Werk & Kanker zal NFK, de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties, de belangenbehartiging voor het thema kanker en werk en het bijbehorende instrumentarium weer in eigen beheer nemen en verder ontwikkelen, en wel vanaf medio juli 2017. Het betreft de door NFK gerealiseerde website www.kankerenwerk.nl en diverse producten zoals werkgeversfolders, een inkomenscan, een denkhulp rechten & plichten en kaarten met adviezen voor verpleegkundigen. Ook is er een pool van ervaringsdeskundigen actief om patiënten in hun werk te kunnen ondersteunen. We hechten aan een voortgaande goede samenwerking met de Groep Werk & Kanker.

De website www.kankerenwerk.nl wordt momenteel herzien en zal in de loop van augustus opnieuw online zijn. Voor meer informatie over kanker en werk en onze ervaringsgerichte ambassadeurs verwijzen wij u naar https://nfk.nl/nfk/belangenbehartiging/betere-kwaliteit-van-leven/kanker-en-werk.

Deel via

Lees verder...

  1. 10 juli 2017 Nieuw lid NFK: Living With Hope Foundation
    Lees verder
  2. 1 juli 2017 Meer aandacht voor psychosociale nazorg
    Lees verder
  3. 21 juni 2017 Kanker veroorzaakt grote problemen bij seks en intimiteit
    Lees verder