Uit een nog niet-openbare studie naar uitgezaaide darmkanker van prof. Kees Punt, hoogleraar Interne geneeskunde in het AMC, blijkt dat ziekenhuizen om financiële redenen niet altijd of niet meteen de beste behandeling geven. Levenmetkanker vindt het schokkend dat het onderzoek lijkt uit te wijzen dat 50% van de patiënten met uitgezaaide darmkanker niet de behandeling krijgt die aangewezen is en ook niet geïnformeerd wordt over deze behandelmogelijkheden.

Levenmetkanker vindt dat patiënten altijd geïnformeerd moeten worden over alle relevante behandelopties en de voor- en nadelen daarvan. Het gaat om informatie over wat een behandeling betekent voor overleven en kwaliteit van leven. Daarbij is gemotiveerd afwijken van een richtlijn in overleg met de patiënt prima.

Passende zorg vraagt om samen beslissen. Met name in de laatste fase is het belangrijk om met de patiënt goede afwegingen te maken tussen medisch-technisch handelen en ondersteunende of palliatieve zorg, die meer is gericht op kwaliteit van leven dan op overleven.


Toegang tot passende zorg op basis van gedeelde besluitvorming

Het kan echter niet zo zijn dat de specialist voor de patiënt beslist en dan ook nog op niet-medische gronden. Ook dure kankermiddelen moeten toegankelijk zijn voor alle mensen die daarvoor in aanmerking komen. Als in 50% wordt afgeweken van de richtlijn roept dat terecht de vraag op of er sprake is van passende zorg.

Wij houden aanbieders en verzekeraars samen verantwoordelijk voor toegang tot passende zorg op basis van gedeelde besluitvorming. Het gaat om toegankelijkheid voor iedereen, ongeacht opleiding of woonplaats.

>> Luister naar Anemone Bögels, directeur Levenmetkanker over de verhindering van verstrekking dure kankermedicijnen, Radio 1 journaal, 17 juni 2015

Lees ook: 'Dramatisch dat arts patiënt behandelopties onthoudt', Zorgvisie, 17 juni 2015Deel via

Lees verder...

  1. 12 juni 2015 Help andere kankerpatiënten met jouw ervaring
    Lees verder
  2. 11 juni 2015 Veelbelovende behandeling tegen asbestkanker
    Lees verder
  3. 10 juni 2015 Patiënt wint door transparantie in de zorg
    Lees verder