Een van de belangrijkste uitkomsten bij de actualisatie van de Stoma Zorgwijzer op 31 oktober jongstleden is dat het leven en functioneren van de stomadrager centraal staat bij de keuze voor stomahulpmiddelen. Bij de voorlichting over stomamateriaal en hulpmiddelen worden de specifieke wensen, behoeften en eisen die de stomadrager stelt aan het materiaal, samen met de stomaverpleegkundige opgesteld en toegevoegd aan het dossier. Een belangrijk en essentieel onderdeel van goede stomazorg volgens de Stomavereniging, omdat geen mens gelijk is en er per situatie moet worden bekeken wat het beste past.

Groen vinkje voor goede stomazorg
Voor het vijfde jaar op rij reikt de Stomavereniging groene vinkjes voor goede stomazorg uit. Hiervoor heeft de Stomavereniging, samen met stomadragers, stomaverpleegkundigen en medisch specialisten normen voor goede stomazorg opgesteld. Van de deelnemende ziekenhuizen die darmstomazorg bieden, voldoet 95 procent aan de normen en bij urinestomazorg voldoet 84 procent. Alle informatie is te zien op de geheel vernieuwde website www.stomazorgwijzer.nl. Darmstomazorg voldoet vaker dan urinestomazorg
Er is nog winst te behalen bij samenwerking en overleg. Het gaat dan om overleg binnen de muren van het ziekenhuis en overleg in de regio. Bij darmstomazorg voldoet één op de drie ziekenhuizen niet aan de norm die hierover gaat en voor urinestomazorg maar liefst de helft niet. Samenwerking en overleg is volgens de Stomavereniging steeds belangrijker. De zorg verandert en steeds meer zorg wordt dicht bij huis geleverd, dan is het essentieel dat je met elkaar nadenkt hoe je dit het beste doet. Driekwart van de ziekenhuizen getoetst
De Stomavereniging heeft alleen die ziekenhuizen getoetst die hiervoor een financiële bijdrage hebben betaald, nu de subsidie voor de Stoma Zorgwijzer is beëindigd. Maar liefst driekwart van de ziekenhuizen was hiertoe bereid. Dat betekent natuurlijk niet dat de andere ziekenhuizen geen goede stomazorg leveren, dit hebben we alleen niet kunnen toetsen. Om stomadragers een volledige keuzewijzer aan te bieden, staat over deze ziekenhuizen wel beknopte informatie op de Stoma Zorgwijzer. Zo kunnen stomadragers zien voor welke stoma’s zij in welke ziekenhuizen terechtkunnen. De Stomazorgwijzer
Deze zorgwijzer laat zien welke stomazorg in welk ziekenhuis wordt geboden én of het ziekenhuis voldoet aan de normen voor goede stomazorg. De normen voor goede stomazorg en de ziekenhuizen met het groene vinkje zijn te vinden op www.stomazorgwijzer.nl. MediQuest ondersteunt de Stomavereniging bij de uitvoering van de Stoma Zorgwijzer. Noot voor de redactie
Voor meer informatie over de Stoma Zorgwijzer: Christel van Batenburg, beleidsmedewerker Stomavereniging, c.vanbatenburg@stomavereniging.nl en 030 – 63 43 914 (direct) of 06 – 135 663 97.

Deel via

Lees verder...

  1. 6 oktober 2016 Campagne 'Samen Beslissen' gestart
    Lees verder
  2. 17 juni 2016 Psychosociale zorg moet integraal onderdeel zijn van zorg aan kankerpatiënten.
    Lees verder
  3. 9 juni 2016 NFK tekent brede health deal voor gerichte beslissingen in de kankerzorg
    Lees verder