Op verzoek van het Zorginstituut Nederland (ZINL) hebben patiëntenorganisaties input gegeven op het conceptrapport kosteneffectiviteit van het zorginstituut.

Levenmetkanker werkte mee aan de schriftelijk reactie die patiëntenfederatie NPCF namens haar leden instuurde. Levenmetkanker sprak ook in de vergadering van de adviescommissie bij ZINL op 28 mei.

Het betoog in het kort: Levenmetkanker is voor een zo doelmatig mogelijke besteding van het beperkte zorgbudget. Als er keuzes gemaakt moeten worden, dan moet dit op gedaan worden samen met ZINL. En niet via onderhandelingen tussen zorgverzekeraars en ziekenhuizen of individuele dokters. Dat leidt tot ondoorzichtige praktijken. Uiteraard zijn we wel voorstander van zogenaamde shared decision making in de spreekkamer, waarbij zorgverlener en patiënt samen tot keuzes komen. Waarbij er onder ander gekozen wordt voor de meest optimale behandeling.

Meer informatie: p.evers@levenmetkanker.nl.Inspraak tijdens de vergadering van 29 mei over kosteneffectiviteit (pdf)

Wij zijn voorstander van doelmatigheid in de zorg. Kosteneffectiviteit moet een rol spelen bij de keuze tussen vergelijkbare behandelingen. Maar het moet met grote terughoudendheid worden toegepast wanneer er geen alternatieven voorhanden zijn om de volgende redenen:Deel via

Lees verder...

  1. 28 mei 2015 Je huid beschermt jou, bescherm jij je huid?
    Lees verder
  2. 18 mei 2015 Onderzoek naar prominentere rol huisarts bij kankerzorg
    Lees verder
  3. 16 mei 2015 Nieuwe kankermedicijnen moeten voor iedereen beschikbaar zijn
    Lees verder