Iedere (ex-)kankerpatiënt heeft recht op een goede en betaalbare zorg-, arbeids- of levensverzekering, zo vindt Levenmetkanker. De patiëntenbeweging is al langer in gesprek met het Verbond van Verzekeraars, om de situatie te veranderen. Dit heeft geleid tot de start van een onderzoek naar een nieuw beoordelingsmodel voor het berekenen van het risico.

Verzekeraars hanteren strenge toelatingscriteria voor kankerpatiënten. Ook als ze genezen verklaard zijn en al jaren kankervrij zijn. Ze worden uitgesloten van verzekeringen die nodig zijn om bijvoorbeeld een hypotheek af te sluiten of moeten een hoge opslag op de premies betalen.

Samen met het Verbond zoekt de patiëntenbeweging een methode waarop de risicobeoordeling kan worden verbeterd. Het idee is om de cijfers van de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) te gebruiken en aan te vullen met de gegevens uit literatuuronderzoek. Met deze data over de Nederlandse populatie verwachten de organisaties dat een betere risicobeoordeling mogelijk is. Uit onderzoek moet blijken of de uitkomsten gebruikt kunnen worden om het risico en de hoogte van de premies te berekenen. In het onderzoek zijn met name een aantal veelvoorkomende vormen van kanker opgenomen. Ook de specifieke groep die bijvoorbeeld een levensverzekering afsluit in verband met een hypotheek wordt meegenomen.

Levenmetkanker is blij met de stap van het Verbond die voor een deel van de (ex-)kankerpatiënten het afsluiten van een verzekering mogelijk makkelijker gaat maken. Maar er is nog steeds een grote groep die uitgesloten wordt. Het is nog niet gelukt om samen met het Verbond een oplossing te vinden. De patiëntenbeweging wil daarom het gesprek met de overheid aangaan om andere mogelijkheden te onderzoeken.

Het NRC Handelsblad publiceert zaterdag 24 januari een uitgebreid artikel over het toelatingsbeleid voor (ex-)kankerpatiënten waarin ook gesproken is met Levenmetkanker over de stap naar het nieuwe beoordelingsmodel.

Meldpunt levensverzekeringen

Levenmetkanker wil dat ook (ex-)kankerpatiënten zich goed kunnen verzekeren. Daarvoor hebben we jouw stem nodig. Ga naar ons meldpunt als je recent geweigerd bent voor een (levens)verzekering of als je een forse premieverhoging moet betalen. We gebruiken de gegevens om in gesprek te gaan met medische adviseurs en verzekeringsmaatschappijen.

Verzekeraars gaan toelatingsbeleid (ex-)kankerpatiënten mogelijk versoepelen

Door Jos Verlaan Jos Verlaan, NRC Handelsblad, 23 januari 2015

Verbond van Verzekeraars

​Het Verbond van Verzekeraars is de belangenvereniging van in Nederland werkzame particuliere verzekeraars.Deel via

Lees verder...

  1. 22 januari 2015 Januari in teken van preventie baarmoederhalskanker
    Lees verder
  2. 15 januari 2015 Meerderheid kankerpatiënten vraagt zich af of ze erfelijk belast zijn.
    Lees verder
  3. 6 januari 2015 Paneldiscussie 'Pijn? Praat erover...!'
    Lees verder