10 november is de Dag van de Mantelzorg. Op deze dag krijgen betrokken naasten van patiënten erkenning voor hun waardevolle werk. Zo zijn zij bijvoorbeeld belangrijk in het contact met artsen en verpleegkundigen. Uit eerder gehouden Els Borst-gesprekken blijkt dat informatie en aandacht voor partner en gezin vaak nog ontbreekt.

In een Els Borst-gesprek delen (ex-)patiënten en/of naasten hun ervaring met de behandeling en bejegening in het ziekenhuis. Artsen en verpleegkundigen zijn meestal begaan met hun patiënten, maar toch ervaren patiënten en hun naasten deze betrokkenheid niet altijd. De Els Borst-gesprekken zorgen ervoor dat de communicatie verbetert en brengen zorgverleners, patiënten en hun naasten dichter bij elkaar. Ze worden door de kankerpatiëntenorganisaties aangeboden aan de ziekenhuizen.

Ruimte voor het psychische en emotionele aspect

Uit de gesprekken komt naar voren dat in contact met artsen en verpleegkundigen informatie voor partner en kinderen vaak nog ontbreekt. Ook is er weinig aandacht voor hun rol en behoeften. Levenmetkanker maakt zich sterk voor de belangrijke rol van naasten en wil bijvoorbeeld dat er meer ruimte komt voor het psychische en emotionele aspect.

Ook doen we onderzoek naar ervaringen met het zorgpad voor de oudere kankerpatiënt en mantelzorg. De patiëntenbrochure Palliatieve zorg, informatie voor patiënten en hun naasten zet daarnaast (zoals de titel het al zegt) ook de rol van naasten centraal.

>> Meer informatie over het Els Borst-gesprek

>> Meer informatie over de Dag van de Mantelzorg

10 november 2014Deel via

Lees verder...

  1. 28 oktober 2014 Uitvraag over vergoeding van stomamaterialen
    Lees verder
  2. 20 oktober 2014 Zorgstandaard Kanker gereed
    Lees verder
  3. 17 oktober 2014 Steeds vaker dreigend tekort aan geneesmiddelen voor kanker
    Lees verder