(Ex)kankerpatiënten krijgen nog steeds moeilijk of voor (te)veel geld een overlijdensrisicoverzekering. Heel lastig als je met een hypotheek een huis wilt kopen. Met een nieuw predictiemodel van verzekeraars schiet het nog niet echt op. Lees erover op www.kankerenverzekeren.nl wat je kunt doen.

Zie kopie artikel: 'Meer duidelijkheid over kanker en verzekeren'

Medische Oncologie:
https://medischeoncologie.nl/jaargangen/2017/3/meerduidelijkheidoverkankerenverzekeren.html

Deel via

Lees verder...

  1. 8 mei 2017 Lancering van campagne 'Samen sta je niet alleen' & Film première 'Het geeft mij vleugels'
    Lees verder
  2. 22 april 2017 NFK pleit voor sluitende vergoeding zittend ziekenvervoer bij immunotherapie.
    Lees verder
  3. 19 april 2017 Onafhankelijke patiënt is noodzaak voor belangenbehartiging
    Lees verder