‘Kosten van het medicijn, pertuzumab: 150.000 euro per gewonnen gezond levensjaar’, meldt het NRC vandaag. Pertuzumab wordt sinds 2013 gebruikt als geneesmiddel tegen borstkanker; nu staat ter discussie of het in het basispakket kan blijven of niet. De honderden vrouwen die op dit moment pertuzumab gebruiken zijn ongerust of zij het middel blijvend krijgen.

Borstkankervereniging Nederland en Levenmetkanker vinden dat een middel dat bijna 1,5 jaar levensverlenging geeft hoe dan ook in het basispakket thuishoort. De fabrikant moet de prijs daarom verder verlagen dan de 20% die nu wordt voorgesteld. Als de fabrikant al eerder korting heeft gegeven, dan is de marge waarschijnlijk nog veel groter. De minister moet steviger onderhandelen en waar nodig met een oplossing komen om de rest van het financiële gat te vullen. Dat zijn de partijen die aan zet zijn als het om financiering gaat. Het probleem mag niet op het bord van de patiënt of arts liggen.

Er is nog geen marker voor handen om te voorspellen welke patiënten al dan niet gunstig op het medicijn reageren. Dat is uiteraard jammer, maar tegelijkertijd gaat het nog lang duren voordat zo’n marker is gevonden. Zo lang kunnen we niet wachten. Het is onwenselijk om bepaalde patiëntengroepen uit te sluiten van behandeling, enkel op basis van een verwachting dat zij minder goed op de behandeling reageren. Alleen als bewezen is dat een behandeling geen effect heeft, kun je patiënten daarvan uitsluiten. Uiteraard moeten we gepast gebruik stimuleren in de spreekkamer.

Borstkankervereniging Nederland heeft een Q&A opgesteld over dit onderwerp.

Dit probleem speelt voor steeds meer middelen. Er is daarom dringend behoefte aan een structurele oplossing. Zo niet dan dreigen patiënten in de toekomst steeds vaker niet de beste geneesmiddelen te krijgen.Deel via

Lees verder...

  1. 4 november 2015 Dure geneesmiddelen: partijen moeten verantwoordelijkheid nemen
    Lees verder
  2. 4 november 2015 Onderzoek praktijkvariatie bij kankerpatiënt in palliatieve fase
    Lees verder
  3. 3 november 2015 Meer investeren in onderzoek werkzaamheid geneesmiddel borstkanker
    Lees verder