Naar aanleiding van het Zinnige Zorg-project is Dorien Tange, belangenbehartiger Laatste Levensfase bij NFK, geïnterviewd voor het Zorginstituut Magazine, het blad van het Zorginstituut Nederland*.

Het Zorginstituut Nederland heeft de opdracht gekregen om ‘zinnige zorg’ te bevorderen. Zinnige zorg betekent zorg van goede kwaliteit, niet meer dan nodig en niet minder dan noodzakelijk. Binnen dit project is in september 2017 het Verbetersignalement Zorg in de laatste levensfase bij mensen met long- of darmkanker uitgebracht. Verschillende partijen werken aan het invoeren van de verbeterpunten die uit dit signalement kwamen. NFK speelde hierbij een belangrijke rol, want door ons Doneer Je Ervaring-onderzoek onder 654 palliatieve kankerpatiënten kon het Zorginstituut een beter beeld krijgen van de praktijk.

Geen verdere hulp van het ziekenhuis

Dorien Tange, belangenbehartiger Laatste Levensfase bij NFK: “Wij vroegen hoe mensen de hulp hebben ervaren nadat zij hoorden dat ze ongeneeslijk ziek zijn. Eén op de vier mensen bleek na dat gesprek geen verdere hulp van het ziekenhuis te hebben gekregen, zoals palliatieve behandeling, informatie of een verwijzing. Van die groep gaf bovendien 57 procent aan dat zij daar wel behoefte aan hadden. Wij vinden het schrijnend dat deze groep patiënten hulp gemist heeft.”

*Zorginstituut Nederland bekijkt en adviseert welke zorg thuishoort in de verplichte zorgverzekering, en welke niet.Deel via

Lees verder...

  1. 12 december 2019 Ex-kankerpatiënt kan straks met ‘schone lei’ verzekering afsluiten
    Lees verder
  2. 12 december 2019 Webinar: ‘Een ziekenhuis kiezen bij kanker, hoe belangrijk is dat?’
    Lees verder
  3. 10 december 2019 Helft kankerpatiënten staat niet stil bij keuze ziekenhuis
    Lees verder