D66 en VVD hebben een amendement ingediend, met als doel in 2020 een bedrag van 1 miljoen euro vrij te maken om de zorg voor kankerpatiënten verder te verbeteren. De partijen vinden het van groot belang dat alle kankerpatiënten expertzorg krijgen, ook als het in netwerkverband is georganiseerd. NFK onderstreept dit.

In het amendement stellen Rens Raemakers (D66) en Hayke Veldman (VVD): ‘Nu steeds meer kan op het gebied van kankerzorg, is deze zorg buitengewoon complex geworden. Om kankerpatiënten de best mogelijke zorg te kunnen bieden, is dan ook een hoge mate van expertise vereist’.

NFK vindt dat de steeds complexere kankerzorg in Nederland toekomstbestendig moet worden georganiseerd en dat de patiënt samen met zijn of haar zorgverlener moet kunnen beslissen over de beste behandeling en nazorg. Momenteel werken veel ziekenhuizen voor kankerzorg samen in netwerken. Maar patiënten, huisartsen en andere verwijzers weten niet in welk ziekenhuis welke expertise aanwezig is, wat de kwaliteit van de zorg is en welk ziekenhuis de regie in het netwerk heeft – als er al sprake is van regie.

Wij zetten ons al langere tijd actief in om deze netwerkzorg transparant te maken. Daarom zijn we blij dat D66 en VVD oncologische netwerkzorg op de politieke agenda hebben geplaatst, zodat wij onze ambitie een verdere impuls kunnen geven. Hopelijk kan de oncologie een voorbeeld zijn voor andere aandoeningen.Deel via

Lees verder...

  1. 30 oktober 2019 Uitgebreide DNA-test verhoogt kans op experimentele behandeling
    Lees verder
  2. 29 oktober 2019 Artikel in TBV: ‘Bedrijfsarts, pak je rol in begeleiding van werkenden met en na kanker!’
    Lees verder
  3. 22 oktober 2019 Een ziekenhuis kiezen bij kanker: wat vind jij belangrijk?
    Lees verder