In het jaarverslag blikt NFK terug op het afgelopen jaar. Net als in 2020 had de coronacrisis ook in 2021 invloed op ons werk en onze activiteiten. Toch hebben we alle activiteiten kunnen uitvoeren en zijn onze doelen grotendeels behaald.

Een bijzondere mijlpaal is onze onlinecampagne Kies bewust welk ziekenhuis het beste is voor jou, met een speciaal ingerichte website en een webinar voor huisartsen. De campagne vormde het sluitstuk van het project Betekenisvolle keuze-informatie voor de juiste spreekkamer. De website wordt steeds aangevuld met nieuwe beschrijvingen van deelnemende ziekenhuizen.

Daarnaast was 2021 het eerste uitvoeringsjaar van het meerjarige beleidsplan Samen Slagkracht Vergroten. Het doel van dit plan is het realiseren van meer impact op onderwerpen die belangrijk zijn voor alle mensen die leven met kanker. Dit doen we door versterking van de gemeenschappelijke belangenbehartiging, meer onderlinge samenwerking en samenwerking met onze partner KWF.

De kankerpatiëntenorganisaties die bij NFK zijn aangesloten hebben ook veel bereikt in 2021. Deze hoogtepunten zijn verzameld en gebundeld in het document ‘Parels van impact’.

Jaarverslag NFK 2021

Deel via

Lees verder...

  1. 17 mei 2022 Opening AVL Centrum voor Vroegdiagnostiek
    Lees verder
  2. 16 mei 2022 Convenant kwaliteitsrichtlijnen ziekenvervoer ondertekend
    Lees verder
  3. 22 april 2022 Minister Kuipers onderstreept belang van samenwerking in de oncologie
    Lees verder