Op 28 maart is NFK is de Transparantie Challenge 2019 gestart. We roepen ziekenhuizen hiermee op om transparant te zijn over het gebruik van patiëntenvragenlijsten op het gebied van kwaliteit van leven en zorg (PROMs en PREMs).

Transparantie Challenge 2019

NFK wil het gebruik van patiëntenvragenlijsten stimuleren om kankerpatiënten beter inzicht te geven in de kwaliteit van leven en van zorg. Dit doen wij door middel van de NFK Transparantie Challenge 2019, waarin we ziekenhuizen uitdagen om transparant te zijn over het gebruik van PROMs en PREMs.

In 2018 reikten we al zes aanmoedigingsprijzen uit aan ziekenhuizen die transparant waren over de resultaten van hun PROM of PREM vragenlijsten. Dit jaar peilen we het gebruik van de vragenlijsten opnieuw. We hopen dat PROMs en PREMs inmiddels vaker worden gebruikt én dat meer ziekenhuizen hier transparant over zijn. Ziekenhuizen kunnen zich tot 24 mei 2019 aanmelden via dit aanmeldformulier.

Doe mee met de Transparantie Challenge 2019 Klik hier voor de uitnodiging en het aanmeldformulier

NFK Transparantie Award

Een onafhankelijk jury (bestaande uit vertegenwoordigers van twee kankerpatiëntenorganisaties, de NFK en twee externe experts) kiest een winnaar op basis van een aantal beoordelingscriteria. Het ziekenhuis dat uitkomsten van PROMs en PREMs het meest optimaal benut, wint de NFK Transparantie Award 2019. Deze award wordt in september 2019 uitgereikt.

Belang van PROM en PREM vragenlijsten

Er zijn twee soorten patiëntvragenlijsten, PROMs (Patient Reported Outcome Measures) en PREMs (Patient Reported Experience Measures). NFK wil het gebruik hiervan stimuleren. Wanneer meer patiënten deze vragenlijsten invullen, weten zorgverleners beter hoe het met hun patiënten gaat én wat zij vinden van de door het ziekenhuis geleverde zorg. Deze informatie kan gebruikt worden om de zorg voor mensen die kanker hebben (gehad) verder te verbeteren en beter af te stemmen op de wensen en behoeften van de patiënt.

Vragen over de Transparantie Challenge? Neem gerust contact op met Irene Dingemans, Belangenbehartiger Expertzorg & Transparantie.Deel via

Lees verder...

  1. 20 maart 2019 Oncologische zorg moet toekomstbestendiger worden: NFK presenteert visie “Expertzorg voor alle mensen met kanker”
    Lees verder
  2. 8 maart 2019 Interview Irene Dingemans in CZ Magazine: “Specialiseren én samenwerken voor de beste oncologische zorg”
    Lees verder
  3. 7 maart 2019 EditieNL over belang opname erfelijke aanleg voor borst- en darmkanker in bevolkingsonderzoek
    Lees verder