Op donderdag 25 oktober stuurde de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) een brief naar minister Hugo Bruins (VWS). Hiermee reageert NFK op eerdere antwoorden van de minister. Als de overheid mensen die kanker hebben gehad belangrijk vindt dan zorgt zij voor een betere toepassing van de regeling bijzondere vergoeding van tandartskosten.

Onderzoek NFK en reactie minister Bruins

Uit recent onderzoek van NFK blijkt dat ruim twee derde van mensen die kanker hebben (gehad) mond- en/of gebitsproblemen ervaart. Deze groep vermoedt dat dit komt door de kankerbehandeling. Het merendeel is niet door een zorgverlener geïnformeerd over dit risico. Ook geeft 85% van de patiënten aan dat zij niet gewezen zijn op de mogelijkheid tot vergoeding van de extra tandartskosten bij gebitsproblemen na kanker. Naar aanleiding van deze resultaten zond Radar een item uit en stelde Tweede Kamerlid Maarten Hijink vragen aan minister Bruins (medische zorg). Hijink vroeg onder andere om mondzorg voor volwassenen op te nemen in het basispakket. Bruins geeft hierop als reactie dat hij tandartskosten niet in de basisverzekering op gaat nemen.

Beoordelingen niet transparant

Het probleem ligt echter niet in de financiering. De vergoeding bijzondere tandheelkunde zit in het basispakket en daarmee ligt er een prima regeling. Echter valt er nog veel terrein te winnen bij zorgverzekeraars, NFK constateert ook na overleg met de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT) en Centraal Overleg Bijzondere Tandheelkunde (Cobijt), dat niet iedere aanvraag op eenzelfde manier wordt beoordeeld. De richtlijn waarlangs een aanvraag wordt gelegd, wordt door verzekeraars subjectief geïnterpreteerd. Met als resultaat dat beoordelingen niet transparant zijn.

Onduidelijkheid over mond- en gebitsproblemen na kanker

Voor een groot deel van de mensen die een kankerbehandeling krijgt is het onduidelijk dat zij door de behandeling van kanker eventueel gebitsproblemen kunnen krijgen. Ook zijn veel patiënten niet op de hoogte van het bestaan van een regeling waar zij misschien een beroep op kunnen doen. Bovendien moet een patiënt vóór de kankerbehandeling door de tandarts een nulmeting van het gebit laten maken. De historie van (half) jaarlijks tandartsbezoek zonder al te veel problemen en het ontstaan van plots vaker optredende en ernstiger schade wordt door zorgverzekeraars niet zonder meer geaccepteerd. Mirjam van Belzen, belangenbehartiger Kwaliteit van Leven (NFK): “De bewijslast ligt daardoor op dit moment bij de patiënt, en dat vindt NFK onacceptabel. Daarom stuurden wij namens alle (ex-)kankerpatiënten in Nederland een brief naar minister Bruins."Deel via

Lees verder...

  1. 30 oktober 2018 Samen beslissen over je kankerbehandeling: wat is jouw ervaring?
    Lees verder
  2. 9 oktober 2018 Kwart ongeneeslijke kankerpatiënten aan lot overgelaten
    Lees verder
  3. 2 oktober 2018 Belang van vragenlijsten in ziekenhuizen wordt steeds meer gezien
    Lees verder