De gevolgen van COVID-19 zijn ingrijpend voor de Nederlandse zorg, waaronder zeker ook de oncologische zorg. Als kankerpatiëntenorganisaties maken wij ons ongerust over de tijd die voor ons ligt. Wij denken dat er serieuze maatregelen nodig zijn om mensen met een levensbedreigende ziekte als kanker het komende jaar optimale zorg te kunnen blijven bieden, en om daarmee ongewenste gevolgen voor de diagnostiek, behandeling en nazorg van kankerpatiënten te voorkomen.

Na de uitbraak van de corona-epidemie in Nederland hebben de wetenschappelijke verenigingen in hoog tempo behandelprotocollen aangepast om kankerpatiënten en zorgpersoneel zoveel mogelijk te beschermen tegen besmetting in het ziekenhuis, en om capaciteitsreducties door toename van COVID-19-zorg op te vangen. De zorg voor mensen met kanker is hierdoor grotendeels doorgegaan en hiervoor zijn wij de zorgprofessionals dankbaar.

Echter, de coronacrisis heeft, ondanks alle inspanningen, een stuwmeer aan uitgestelde zorg opgeleverd. Het stuwmeer bestaat voor het grootste deel uit niet-urgente zorg, maar ook uit vertraagde diagnoses voor kanker. Zowel met als zonder een nieuwe “COVID-19-piek” zal het komende jaar de druk op de algehele zorg groot zijn.

Om te zorgen dat er voldoende capaciteit is voor de oncologie én dat de beschikbare capaciteit en oncologische expertise optimaal benut worden, roepen wij huisartsen, ziekenhuizen en het ministerie van VWS op om verder actie te ondernemen en zo de gevolgen voor mensen met kanker zoveel mogelijk te beperken.

In onze notitie lees je meer over wat onze oproep precies inhoudt:Deel via

Lees verder...

  1. 28 juli 2020 NFK doet verslag over 2019
    Lees verder
  2. 22 juli 2020 Wetenschappelijke publicatie van Doneer Je Ervaring-peiling over corona
    Lees verder
  3. 10 juli 2020 Schone lei-beleid ex-kankerpatiënt door ministerraad
    Lees verder