Mevrouw drs. A. Broenland leidt NFK/Levenmetkanker na herinrichting. Per 1 juli 2016 is mevrouw drs. Arja Broenland (45) benoemd tot directeur-bestuurder van de koepel van kankerpatiëntenorganisaties NFK/Levenmetkanker. Sinds oktober vorig jaar is ze al werkzaam als interim directeur op deze positie. Daarbij is ze verantwoordelijk voor een omvangrijk herinrichtingsproces van de organisatie. Zo wordt onder meer gewerkt aan een nieuwe bestuursstructuur en versterkte ondersteuning van de 20 aangesloten kankerpatiëntenorganisaties. De focus ligt hierbij op een krachtige belangenbehartiging, beleidsbeïnvloeding en informatievoorziening. Tevens wordt er gewerkt aan onafhankelijke kennisdeling met en tussen patiënten via een eigen portal. Dit veranderingsproces zal met de benoeming van de directeur-bestuurder de komende periode onverminderd doorgaan, waarbij nadrukkelijk de samenwerking wordt gezocht met andere partijen. Mevrouw Broenland is bestuurskundige met een consultancyachtergrond. Zij is al ruim dertien jaar werkzaam in de oncologische zorg op verschillende posities. Sinds 2010 als directeur van adviesbureau Broenland Oncology Consulting B.V., dat gespecialiseerd is in verbeterprojecten in de oncologische zorg. Daarvoor als programmamanager oncologie bij zorgverzekeraar Zilveren Kruis Achmea en programmamanager van het Nationaal Programma Kankerbestrijding van het ministerie van VWS. Over deze stap zegt ze: “Met veel plezier werk ik al ruim een half jaar voor Levenmetkanker. Ik ben blij met het in mij gestelde vertrouwen om door te mogen gaan met de verdere goede ontwikkelingen en uitdagingen voor kankerpatiëntenorganisaties en kankerpatiënten. We willen dat kankerpatiënten en hun naasten weten wat de mogelijkheden zijn voor goede behandeling en een goede kwaliteit van leven en dat daarin te kiezen valt. We helpen met antwoorden op vragen naar waar ze terecht kunnen, wat ze mogen verwachten. Dat doen we door het verzamelen en het geven van informatie, door ondersteuning van lotgenotencontact en door belangenbehartiging. Ook politiek en maatschappelijk hebben we invloed. We worden door veel partijen gevraagd om ons onafhankelijke patiëntperspectief en onze ervaringsdeskundigheid. Minister Schippers geeft aan dat de mening en inbreng van patiënten op onder meer wetenschappelijk onderzoek, kwaliteitsbeleid, verzekerbaarheid en zorginkoop onmisbaar is. Kankerpatiënten hebben veel kennis en ervaring en concrete behoeften, en daar geven we een duidelijke stem aan.” Koepelorganisatie Levenmetkanker bestaat uit: Asbestslachtoffers Vereniging Nederland, Belangengroep M.E.N., Belangenvereniging Von Hippel Lindau, BorstkankerVereniging Nederland, De Stomavereniging, Hersenletsel.nl, Leven met blaas- of nierkanker, Leven met GIST, Longkanker Nederland, Lynch Polyposis, Olijf, Patiëntenvereniging HOOFD-HALS, ProstaatKankerStichting.nl, Stichting Hematon, Stichting Jongeren en Kanker, Stichting Melanoom, Stichting NET-groep, Stichting SPKS, Vereniging Ouders Kinderen en Kanker en Stichting Zaadbalkanker.

Deel via

Lees verder...

  1. 5 april 2016 Terugkijken uitzending Radar: prijzen nieuwe geneesmiddelen exorbitant hoog
    Lees verder
  2. 1 februari 2016 Visie Minister Schippers biedt geen oplossing voor kankerpatiënten
    Lees verder
  3. 21 januari 2016 Vergoeding oncologische revalidatie te beperkt
    Lees verder