Levenmetkanker vindt dat nieuwe kankermiddelen toegankelijk moeten zijn voor alle kankerpatiënten. Het kan niet zo zijn dat alleen mondige patiënten de betere en innovatieve behandelingen krijgen.

Voor ziekenhuizen die gespecialiseerd zijn in de behandeling van kanker, vormt de financiering van nieuwe medicijnen een groot probleem. De budgetten die ziekenhuizen hebben afgesproken met de zorgverzekeraars zijn niet toereikend om de hoge kosten te dekken.

De problematiek die zich aftekent is het topje van de ijsberg. Zo verschijnen er binnenkort voor het eerste effectieve medicijnen voor longkankerpatiënten op de markt. De impact op de kosten van de kankerbehandeling is enorm.

De vraag is of dit probleem kan worden opgelost door te onderhandelen met verzekeraars. Of dat men een aparte regeling moet treffen voor een beperkt aantal ziekenhuizen. Deze aangewezen ziekenhuizen kunnen dan de regie voeren op de kwaliteit van deze kankerbehandelingen die een hogere kans op bijwerkingen en complicaties hebben. Specifieke expertise van behandelaars is niet alleen noodzakelijk voor complexe operaties maar ook voor de steeds complexere behandeling met medicijnen. Tegelijkertijd moet men waarborgen dat alle patiënten gelijke toegang hebben tot nieuwe behandelingen.

De medicijnenproblematiek vraagt kortom om verdergaande concentratie van de kankerzorg in academische ziekenhuizen, het Antoni van Leeuwenhoek en enkele topklinische ziekenhuizen. Van de aangewezen specialistische ziekenhuizen mag verwacht worden dat zij initiatief en verantwoordelijkheid nemen om samen met huisartsen en algemene ziekenhuizen netwerken voor kankerzorg in brede zin te realiseren.

>> Beluister het interview met Anemone Bögels, directeur Levenmetkanker, op NPO Radio 1 op 16 mei (vanaf 10 minuten).

Deel via

Lees verder...

  1. 20 april 2015 Levenmetkanker wil betrokken zijn bij actieplan zorgverzekeraars
    Lees verder
  2. 2 april 2015 Samen beslissen in de spreekkamer
    Lees verder
  3. 1 april 2015 Voorwaardelijke toelating nieuwe behandeling dikkedarmkanker
    Lees verder