De 19 aangesloten kankerpatiëntenorganisaties van NFK zijn unaniem in hun standpunt dat de stem van de (ex)kankerpatiënten onafhankelijk moet zijn en blijven. Dit standpunt is een reactie op de brief van KWF Kankerbestrijding (30 maart 2017) waarin zij aangeeft de huidige subsidieregeling aan NFK en de kankerpatiëntenorganisaties stop te willen zetten en zelf patiëntbelangen te gaan behartigen. Echte patiëntondersteuning gebeurt door en met kankerpatiënten en hun organisaties, wat ten principale niet kan door een type organisatie met ook andere (marketing of onderzoeks)belangen, zoals KWF Kankerbestrijding. NFK vindt dat belangenbehartiging altijd bij kankerpatiënten(organisaties) zelf moet liggen, niet bij een fondsenwervende organisatie. Dat is ook logisch, iedere organisatie doet waar hij goed in is. KWF Kankerbestrijding gaat met haar nieuwe visie voorbij aan de krachtige en onafhankelijke eigenheid van NFK en de kankerpatiëntenorganisaties. De kennis en expertise die kankerpatiëntenorganisaties hebben en de collectieve belangenbehartiging die continu gevoed wordt door ervaringskennis, wordt in de plannen van KWF Kankerbestrijding volledig terzijde geschoven. De federatie en de kankerpatiëntenorganisaties zijn al jarenlang met KWF Kankerbestrijding in overleg. Reeds twee keer eerder heeft KWF Kankerbestrijding geprobeerd om de onafhankelijke positie van de patiënt onder eigen regie te krijgen. De gemaakte afspraken worden steeds herzien met alle bureaucratische druk van dien wat uiteindelijk niet in het belang van de patiënt is. We roepen KWF Kankerbestrijding op om te doen waar ze goed in is en voor gewaardeerd wordt, fondsenwerving en financiering van kankeronderzoek, en te laten wat door andere organisaties en patiënten goed wordt opgepakt. Dubbel werk doen is zonde van de collecte gelden en niet in het belang van kankerpatiënten. Daarom gaan wij onverminderd door met onze activiteiten en vinden hierbij ook steun van andere partijen.

Deel via

Lees verder...

  1. 19 april 2017 Patiënten(organisaties) willen Kanker.nl terug
    Lees verder
  2. 18 april 2017 Wij zoeken mensen met alvleesklierkanker die hun ervaringen willen vertellen
    Lees verder
  3. 17 april 2017 Verwijsgids en kwaliteitscriteria voor de zorg aan kinderen met een hersentumor gereed
    Lees verder