Tijdens de Oncologiedagen verzorgt Levenmetkanker een workshop over welke handvatten en hulpmiddelen er zijn voor patiënt en zorgverlener om keuzes te maken en grip te houden. Denk aan hulpmiddelen rond (snel)diagnostiek, behandeling, ziekenhuis, psychosociale zorg, revalidatie en re-integratie. Ella Visserman en Miriam Majoor geven de workshop op woensdag 19 november om 16:25 uur.

Levenmetkanker ontwikkelt diensten en hulpmiddelen voor patiënten om zelf grip te houden gedurende de 'patient journey': de route die de patiënt doorloopt in de verschillende fasen van het ziekteproces (preventie en vroege onderkenning, verwijzing, diagnostiek, behandeling, nazorg en palliatieve zorg).

Tijd om weloverwogen keuzes te maken

Patiënten ervaren de patient journey vaak als een achtbaan die niet meer te stoppen is: keuzes moeten meteen gemaakt worden en veel tijd om na te denken schijnt er niet te zijn. Maar is dat wel zo? Ook al wordt het niet zo ervaren na een diagnose kanker, toch is er tijd om weloverwogen keuzes te maken. Sterker nog: het belang om bewust en zelfstandig te handelen in alle fasen wordt steeds belangrijker. Zorgverleners spelen een belangrijke rol bij het ondersteunen van patiënten bij het maken van keuzes en bij het informeren van patiënten om gezamenlijk tot een besluit te komen (shared decision making).

Kies gerust

Kies gerust

In de workshop komt het belang van gedeelde besluitvorming aan bod. Ter ondersteuning van het keuzeproces zijn er verschillende instrumenten beschikbaar zoals de patiëntenwijzers, de Borstkankermonitor, checklists een format voor het Kiesgerust-gesprek en allerlei bestaande decision support instrumenten. Meer informatie over keuze-ondersteuning vind je op www.kanker.nl/kiesgerust. Download hieronder ook de folder met informatie over het Kiesgerust-gesprek.
Folder Kies gerust (pdf)

Informatie over hoe je gerust kunt kiezen na de diagnose kanker.Hier vind je meer informatie over de workshop van Levenmetkanker op de Oncologiedagen.

17 november 2014

Deel via

Lees verder...

  1. 13 november 2014 Denk mee over zorg bij maagkanker
    Lees verder
  2. 10 november 2014 BGC-vaccin weer beschikbaar
    Lees verder
  3. 10 november 2014 Meer aandacht voor partner en gezin in contact met artsen
    Lees verder