Levenmetkanker participeert in een onderzoek gericht op de oudere kankerpatiënt en zijn mantelzorg. Zij krijgen de mogelijkheid om met een vernieuwende methode, Experience-Based Co-Design (EBCD), actief deel te nemen in zowel een verbetertraject als een implementatietraject van de oncologische zorgpaden. Met EBCD wordt de stem van de patiënt en zijn mantelzorg gehoord en wordt de zorg niet om de patiënt heen, maar samen met de patiënt ingericht.

De oudere patiënt met kanker vindt vaak andere dingen belangrijk dan zijn jongere lotgenoten en heeft vaker aanvullende problemen. Denk aan andere bijkomende klachten en ziektebeelden, het gebruik van veel medicijnen, een kwetsbaar sociaal netwerk en een andere informatiebehoefte, waardoor een andere begeleiding nodig is.

Methode
In het komende jaar gaan we individuele gesprekken voeren met oudere kankerpatiënten en hun mantelzorg. Het gaat om de (positieve en negatieve) ervaringen die zij meemaken in de zorg rondom de kanker in het Atrium MC. In deze gespreken worden sleutelmomenten (ofwel touchpoints) besproken. De ervaringen uit deze gesprekken worden gebundeld en in groepsgesprekken wordt gezamenlijk bepaald welke punten hoog op de agenda moeten komen, waar veel verbetering te halen valt. Hetzelfde proces wordt ook met diverse hulpverleners doorlopen.

In het tweede jaar zullen de patiënten, mantelzorg en hulpverleners samenkomen in een groepsbijeenkomst, waarbij zij gezamenlijk een actiepuntenlijst zullen samenstellen. Uiteindelijk zal voor ieder verbeterpunt een verbeterteam worden aangesteld, bestaande uit een patiënt, mantelzorger en hulpverleners. Zij zullen als partners de verbeterpunten gaan aanpakken. Eerst wordt deze methode in het darmkankertraject uitgevoerd en later in het borstkankertraject.

Door de professionele kennis en ervaring van hulpverleners te combineren met de ervaringsdeskundigheid en beleving van de patiënten en zijn mantelzorg, wordt de zorg meer patiëntgericht en zal daardoor van hogere kwaliteit zijn.

Projectgroep
Dr. Asiong Jie (Atrium MC) en Dr. Albine Moser (Hogeschool Zuyd) zijn de projectleiders. Drs. Inge Melchior is de projectmedewerker. Zij zal de individuele en groepsgesprekken voeren en actief deelnemen aan de kwaliteits-verbeterteams. Chretien Haenen, coördinator kwaliteitzorg Atrium MC en Pieter Platteel, divisiedirecteur Atrium MC, zijn tevens betrokken bij dit project.

Samenwerkingspartners
Dit project wordt gefinancierd door de KWF Kankerbestrijding. Behalve het Atrium MC zijn nauw betrokken bij dit onderzoek: Zuyd Hogeschool, Universiteit Maastricht, Centraal BegeleidingsOrgaan (CBO), Levenmetkanker (voorheen NFK), Huis voor de Zorg, Huisartsen Oostelijk Zuid-Limburg (HOZL), Belgisch-Nederlands Netwerk Klinische Paden, en Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL).

Meer informatie: namens de Levenmetkanker participeert Ella Visserman (e.visserman@nfk.nl) in het project.Deel via

Lees verder...

  1. 11 juni 2014 Z-tje op weg naar werk
    Lees verder
  2. 10 juni 2014 Begeleiding op de werkvloer voor werkgevers
    Lees verder
  3. 6 juni 2014 Deelname expertgroep GIRONA- onderzoek
    Lees verder