Zorginstituut Nederland laat onderzoeken waarom de zorg voor terminale kankerpatiënten verschilt tussen instellingen. Het ene ziekenhuis neemt patiënten vaker op dan een ander ziekenhuis. De praktijkvariatie kan erop wijzen dat de kwaliteit van zorg beter kan.

Juist bij deze complexe zorg is het van belang dat de zorg goed aansluit bij de wensen van de patiënt en bijdraagt aan zijn kwaliteit van leven. Zijn de opnames echt noodzakelijk of zijn ze het gevolg van te lang doorbehandelen? Te lang doorbehandelen kan immers ook complicaties opleveren. Zeker bij oudere en/of verzwakte patiënten.

Om onnodige behandelingen te voorkomen benadrukt Levenmetkanker dat het belangrijk is dat zorgverleners ‘echt’ luisteren naar de patiënt. Bijvoorbeeld door al vanaf de diagnose de behandelopties goed te bespreken, en oog te hebben voor kwaliteit van leven naast overleven. Zaken als pijnbestrijding en de wens om in het ziekenhuis te worden opgenomen of thuis te blijven in de terminale fase kunnen al eerder aan bod komen. Zo kan op tijd een beeld worden gevormd van hoe de patiënt de laatste maanden voor zich ziet.

>> Praktijkvariatie bij terminale oncologische patiënt, Medisch Contact, 2 novemberDeel via

Lees verder...

  1. 3 november 2015 Meer investeren in onderzoek werkzaamheid geneesmiddel borstkanker
    Lees verder
  2. 29 oktober 2015 Psychosociale zorg bij kanker vanaf de diagnose
    Lees verder
  3. 27 oktober 2015 Verhoogt rood en bewerkt vlees het risico op kanker?
    Lees verder