Mensen die behandeld worden voor kanker hebben meer kans op een ernstig ziektebeloop bij COVID-19 dan gezonde mensen. Daarom is een COVID-19-vaccinatie voor hen van groot belang. Lange tijd was het onduidelijk of kanker een medische indicatie was om eerder dan ander leeftijdsgenoten een vaccin te kunnen krijgen. Gelukkig kwam er eind april eindelijk goed nieuws. Helaas zijn er ook schrijnende gevallen bij ons gemeld.

Onder druk van NFK en patiëntenorganisaties, de patiënten van de actiegroep #VergeetOnsNietHugo en de Tweede Kamer besloot VWS dat mensen met een medische indicatie uiterlijk eind mei een eerste vaccinatieprik moesten kunnen krijgen volgens de “griepprik-procedure” van de huisartsen. Omdat niet alle kankerpatiënten op de grieppriklijst staan, hebben wij vanaf april mensen met kanker opgeroepen zich te melden bij hun huisarts. We hebben een meldpunt opgezet (meldpunt@nfk.nl), waar mensen kunnen melden als het onterecht niet lukt om een uitnodiging te krijgen.

Inmiddels lijken veel mensen met kanker een vaccinatie-uitnodiging te hebben ontvangen. Helaas zijn ook schrijnende verhalen gemeld bij ons. Mensen die eind mei starten met chemotherapie of een zware operatie ondergaan en – ondanks vele telefoontjes naar vele instanties – door hun huisarts niet op de vaccinatielijst zijn geplaatst. Of die vastlopen in de bureaucratie van het uitnodigingsbeleid. We vinden dit onbegrijpelijk en hebben RIVM en Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) gevraagd om een noodprocedure voor schrijnende gevallen.Deel via

Lees verder...

  1. 17 mei 2021 Oproep voor huisartsen
    Lees verder
  2. 5 mei 2021 Studie Beter Samen Beslissen in de oncologie
    Lees verder
  3. 3 mei 2021 COVID-vaccinatie: wat kun je als kankerpatiënt doen?
    Lees verder