Kankerpatiënten dreigen belangrijk medicijn niet meer te kunnen krijgen

Patiëntenorganisatie Longkanker Nederland en de koepel van kankerpatiëntenorganisaties Levenmetkanker doen in een brief aan de directie van fabrikant Bristol-Myers Squibb een dringende oproep. Door de huidige hoge prijs van nivolumab komt het middel wellicht niet in het verzekerde pakket. Vele honderden longkankerpatiënten verliezen daarmee de toegang tot dit levensreddende middel.

Brief aan BMS

Geachte heer,

Patiëntenorganisatie Longkanker Nederland en de koepel van kankerpatiëntenorganisaties Levenmetkanker doen hierbij een dringend beroep op u om de prijs van nivolumab aan te passen tot een niveau dat het kan worden opgenomen in het verzekerde pakket. Wij vrezen dat anders het middel ontoegankelijk wordt voor grote groepen patiënten, die daarmee een voor hen goede behandeling tegen kanker, en daarmee de lengte en de kwaliteit van hun leven, in het geding zien komen.

Als organisaties die opkomen voor de belangen van kankerpatiënten zijn wij blij met deze nieuwe vorm van therapie die door BMS ontwikkeld is. Ook zijn wij BMS erkentelijk voor het feit dat het middel sinds de registratie in juli 2015 voor enkele honderden patiënten gratis ter beschikking is gesteld.

Minder tevreden zijn wij over de extreem hoge prijs van dit middel. Zeker gezien de grote aantallen patiënten die wereldwijd met dit middel behandeld zullen gaan worden, zal de investering voor de ontwikkeling op korte termijn terugverdiend worden, ook met een lagere prijs.

Wij hopen dat BMS vooral de patiënt en niet anderen, zoals de aandeelhouder, centraal zal stellen bij de prijsstelling van nivolumab.

Met vriendelijke groet,
Mw. Drs. A.J. Broenland
Directeur a.i. koepel van kankerpatiëntenorganisaties Levenmetkanker

Mevrouw M. Freriks
Directeur Longkanker Nederland

Brief aan VWS

Longkanker Nederland en Levenmetkanker hebben deze brief naar het ministerie van VWS gestuurd.Deel via

Lees verder...

  1. 7 december 2015 Ongelijkheid bij behandeling uitgezaaide borstkanker
    Lees verder
  2. 4 december 2015 Iedere patiënt heeft recht op de beste behandeling
    Lees verder
  3. 27 november 2015 Conferentie: ‘kwaliteitsindicatoren zijn doorgeslagen’
    Lees verder