Transparantie zorgt voor betere overleving en geeft patiënten meer regie

Uit kwaliteitsmetingen van medisch specialisten blijkt dat het sterftecijfer na maag- en darmkankeroperaties sinds het begin van de registraties is gehalveerd. Levenmetkanker pleit voor het voortvarend doorzetten van kwaliteitsmetingen en het transparant maken van de uitkomsten.

Zeker in de kankerzorg waar mensen keuzes moeten maken die cruciaal zijn voor overleven en kwaliteit van leven, is het van het grootste belang dat de patiënt en zijn verwijzer zicht hebben op wat er mag worden verwacht van de zorgaanbieders en wat er daadwerkelijk wordt geleverd. Alleen dan is het mogelijk om tot een goed gefundeerde en verantwoorde keuze voor een specifieke behandeling en ziekenhuis te komen.

Anemone Bögels, directeur Levenmetkanker: ‘We gaan deze behandelresultaten zo snel mogelijk verwerken in onze Patiëntenwijzers, zodat verwijzers en patiënten heel gericht samen kunnen kiezen voor de beste zorg voor de individuele patiënt’. Mensen met kanker zijn vaak uitermate bereid om te reizen voor betere overleving of minder complicaties. Zeker als het gaat om complexe operaties op het gebied van darm-, maag- en slokdarmkanker. ‘Wij zijn dan ook zeer tevreden met de stappen die de Federatie Medisch Specialisten (FMS) nu zet naar grotere transparantie. Uiteindelijk is de patiënt de grote winnaar’.

Levenmetkanker werkt al sinds 2010 samen met DICA en de medisch specialisten aan het transparant en vergelijkbaar maken van onder andere de darmkankerzorg. Bij aanvang ging het daarbij vooral om de kwaliteit van de organisatie. Het blijkt dat de organisatie van de zorg snel verbetert als voor artsen én patiënten inzichtelijk wordt gemaakt hoe ziekenhuizen het doen in vergelijking tot anderen. De laatste behandelresultaten voor darm-, slokdarm- en maagkanker laten zien dat dit niet alleen leidt tot een betere organisatie, maar ook tot betere uitkomsten van de zorg. Naast de afname van het sterftecijfer is het aantal complicaties na darmkankeroperaties met 25% afgenomen en moet er minder vaak een heroperatie plaatsvinden.

Het DICA-rapport met de resultaten van de kwaliteitsmetingen komt morgen naar buiten. Levenmetkanker gaat de uitkomsten zo snel mogelijk verwerken in haar Patiëntenwijzers voor darm-, maag- en slokdarmkanker.Deel via

Lees verder...

  1. 8 juni 2015 Longkanker Nederland: niemand verdient longkanker
    Lees verder
  2. 4 juni 2015 Levenmetkanker betoogt bij Zorginstituut Nederland voor doelmatige besteding zorgbudget
    Lees verder
  3. 4 juni 2015 Levenmetkanker luidt noodklok over dure geneesmiddelen
    Lees verder