De Patiëntenfederatie is - als enige patiëntenorganisatie - uitgenodigd om vandaag mee te discussiëren in een hoorzitting in de Tweede Kamer over dure geneesmiddelen. Het standpunt van de Patiëntenfederatie is samen met hun lid-organisaties, waaronder de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK), voorbereid. Een belangrijk punt is dat de prijzen van geneesmiddelen omlaag moeten. Waar de farmaceutische industrie zegt dat hoge prijzen nodig zijn om innovatie te bekostigen zijn patiëntenorganisaties van mening dat door de hoge prijzen diezelfde innovatie voor patiënten onbetaalbaar, en dus onbereikbaar, dreigt te worden. We pleiten dan ook voor (Europese) prijsmaatregelen.
Patiëntenorganisaties willen zelf ook meehelpen aan de betaalbaarheid, bijvoorbeeld door meer gepast gebruik. Ook denken ze dat door patiënten meer stem te geven in de ontwikkeling van geneesmiddelen er meer middelen ontwikkeld worden die echt van meerwaarde zijn.
Pauline Evers van NFK geeft voorbeelden van gepast gebruik in de oncologie: 'De patenten op bijvoorbeeld Glivec, Mabthera en Herceptin zijn onlangs verlopen. In plaats hiervan komen nu goedkopere, maar in kwaliteit even goede middelen, op de markt. Met het budget dat hiermee vrijkomt kunnen andere innovaties betaald worden.' Ook werkt NFK samen met Borstkanker Vereniging Nederland (BVN) van harte mee aan een studie waarin gekeken wordt naar een optimale inzet van het middel palbociclib. Daarbij spelen vooral medische, maar ook financiële argumenten een rol.
Naast de door de Patiëntenfederatie genoemde actiepunten, ijvert de NFK ook voor de versnelling van pakkettoelating. Wanneer een middel officieel toegelaten wordt tot de markt is het niet altijd in het verzekerde pakket opgenomen óf het proces duurt veel te lang. Door betere afstemming van de eisen van registratie en pakketopname, en een betere inrichting van het beoordelingsproces, kan dit sneller en efficiënter geregeld worden.
Natuurlijk worden er veel mooie nieuwe middelen ontwikkeld, ook in de oncologie. Maar een product waar de terugkeer van ziekte met 3,5 week door wordt vertraagd, de overlevingswinst onbekend is en bovendien gepaard gaat met behoorlijke bijwerkingen lijkt niet op een juiste manier bij te dragen. Zeker niet als dit ook nog eens 20.000 euro per patiënt kost. NFK wil geld in middelen investeren die er écht toe doen.
Position paper van de Patiëntenfederatie


Deel via

Lees verder...

  1. 21 september 2017 Uitspraak kort geding Kanker.nl
    Lees verder
  2. 14 september 2017 Nog steeds torenhoge premies overlijdensrisicoverzekering (ex-)kankerpatiënten
    Lees verder
  3. 8 september 2017 Kort geding kanker.nl
    Lees verder