NFK vindt dat KWF Kankerbestrijding zich onrechtmatig het platform KankerNL heeft toegeëigend door er een zelfstandige Stichting KankerNL van te maken. Hierdoor kunnen de patiëntenorganisaties niet meer over hun eigen voorlichtingsmateriaal beschikken en is de informatievoorziening voor kankerpatiënten versnipperd. Dat was niet het doel waarvoor drie organisaties, KWF Kankerbestrijding, NFK en IKNL, in 2012 hun krachten hebben gebundeld om te komen tot één informatieplatform voor kankerpatiënten. Hiervoor dient een kort geding dat NFK heeft aangespannen tegen KWF Kankerbestrijding en Kanker.nl. De datum voor het kort geding is uitgesteld omdat KWF en Kanker.nl verhinderd zijn, er wordt op verzoek een nieuwe datum gepland. Wij houden u op de hoogte via de website van NFK. De 19 kankerpatiëntenorganisaties en de federatie hebben al hun content, voorlichtingsmateriaal en achtergrondartikelen in KankerNL geplaatst met de afspraak dat zij regie houden over hun eigen materiaal, omdat zij de inhoudelijke kennis hebben. KWF Kankerbestrijding heeft zich na de oprichting van de Stichting KankerNL op 4 januari 2016 niets meer gelegen laten liggen aan deze afspraken. Niet alleen de zeggenschap en regie over KankerNL is voor de kankerpatiëntenorganisaties en NFK verdwenen maar ook de vindbaarheid en zichtbaarheid van de kankerpatiëntenorganisaties zijn sterk verminderd. Veel teksten op KankerNL zijn sinds januari 2016 niet meer actueel omdat de kankerpatiëntenorganisaties hier niet meer bij betrokken zijn. Deze huidige situatie is verwarrend en zeer onwenselijk. Waarom nu pas een kort geding? KWF Kankerbestrijding wil KankerNL opnemen in haar organisatie. Daarmee verliezen de kankerpatiëntorganisaties alle teksten die zorgvuldig met artsen en patiënten zijn opgesteld en hun zichtbaarheid en vindbaarheid, en hebben kankerpatiënten geen toegang meer tot actuele betrouwbare, vanuit patiëntenorganisaties verstrekte, informatie. KankerNL is van de patiënten, is bedoeld voor de patiënten en hoort gevuld te worden met en door patiënten. De door KWF Kankerbestrijding gecreëerde situatie moet worden teruggedraaid en daarvoor dient het kort geding.

Deel via

Lees verder...

  1. 18 april 2017 Wij zoeken mensen met alvleesklierkanker die hun ervaringen willen vertellen
    Lees verder
  2. 17 april 2017 Verwijsgids en kwaliteitscriteria voor de zorg aan kinderen met een hersentumor gereed
    Lees verder
  3. 15 april 2017 Visie op toekomst voor blaaskankerzorg in Nederland Inleiding
    Lees verder