In de patiëntenbrochure ‘Palliatieve zorg, informatie voor patiënten en hun naasten’ staat beschreven wat je van deze zorg mag verwachten zowel op lichamelijk, psychisch-sociaal en spiritueel gebied. Het geeft handvatten om met de behandelaars hierover in gesprek te gaan. Levenmetkanker (voorheen NFK) leverde een belangrijke bijdrage aan het tot stand komen van deze brochure.

Palliatieve zorg is zorg voor mensen met een ongeneeslijke ziekte. De zorg richt zich niet op genezing maar veeleer op behoud van kwaliteit van leven in de breedste zin van het woord.

Voor patiënten en hun naasten is het altijd ingrijpend te horen dat er geen genezing meer mogelijk is. Het moment waarop dit gebeurt kan van tumortype tot tumortype verschillen en de tijd die nog rest kan ook verschillend zijn. Palliatieve zorg is erop gericht om in deze periode de kwaliteit van leven te optimaliseren en het lijden te verzachten.

Bespreken van wensen en mogelijkheden
De beroepsgroepen hebben in de Zorgmodule Palliatieve Zorg vastgelegd aan welke eisen deze zorg moet voldoen. Van dit document is nu een patiëntenversie gemaakt. Van belang is vooral dat patiënten en hun naasten tijdig met de arts in gesprek gaan en de wensen en mogelijkheden bespreken. Niet alleen op medisch vlak, maar ook op psychisch / emotioneel vlak (waar ben je bang voor of waar zie je tegenop) , op sociaal vlak (wat wil je nog graag doen in de tijd die je nog rest) en op spiritueel vlak. Je wensen en verlangens zijn daarbij van groot belang. Samen met je behandelaars kom je tot de voor jou optimale zorg. Aan de hand van deze brochure kun je met je zorgverleners het gesprek hierover beginnen.

De brochure geeft ook informatie over de organisatie van de palliatieve zorg in Nederland en een opsomming van websites en brochures waar je verdere informatie over dit onderwerp kunt vinden.Patiëntenbrochure ‘Palliatieve zorg, informatie voor patiënten en hun naasten’ (pdf)Deel via

Lees verder...

  1. 2 juni 2014 Vanavond 20.00 uur: Online première van ‘Onomkeerbaar’ op Kanker.nl/werk
    Lees verder
  2. 2 juni 2014 Verbod op preferentiebeleid dieetvoeding
    Lees verder
  3. 2 juni 2014 Bekijk online de première van de documentaire Onomkeerbaar
    Lees verder