Op 13 oktober heeft belangenbehartiger Mirjam van Belzen onze petitie ‘Meer aandacht voor behoud van werk bij kanker’ aangeboden aan het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Een maand geleden is de petitie al aangeboden aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Ervaringsdeskundige Jan Roelevink en klinisch arbeidsgeneeskundige Desiree Dona waren virtueel aanwezig bij de overhandiging.

Met de petitie wil NFK ervoor zorgen dat in de toekomst werk wordt meegenomen in het behandeltraject. Dit kan door een klinisch arbeidsgeneeskundige in te zetten in het behandelteam rondom een patiënt. Op dit moment wordt er in de zorg te weinig aandacht besteed aan de gevolgen van kanker op werk, terwijl deze heel groot kunnen zijn. Veel kankerpatiënten ondervinden namelijk problemen met behoud van, terugkeer naar of het vinden van nieuw werk.Deel via

Lees verder...

  1. 8 oktober 2020 Webinar 'Patiëntenparticipatie: echt waardevol'
    Lees verder
  2. 6 oktober 2020 Kankerzorg in de anderhalvemeter-samenleving, wat is jouw ervaring?
    Lees verder
  3. 1 oktober 2020 Kennismodule ‘Samen Beslissen voor belangenbehartigers’ online
    Lees verder