Partners van kankerpatiënten krijgen dit jaar veel minder psychologische hulp. Dit komt niet doordat ze minder problemen hebben, zo blijkt uit onderzoek. Door de bezuinigingen in de geestelijke gezondheidszorg moeten ze veel therapieën zelf betalen waardoor ze vaker afzien van behandeling.

Patiëntenbeweging Levenmetkanker luidt samen met andere partijen in het veld de noodklok. Volgens het Helen Dowling Instituut, centrum voor psychologische hulp bij kanker, is het aantal partners dat zich aanmeldt voor individuele therapie of gespreksgroepen scherp gedaald.

Psychosociale zorg is voor veel kankerpatiënten en hun partners essentieel. Uit onderzoek blijkt dat het hen helpt om de fysieke, psychische en sociale gevolgen van de ziekte te boven te komen. Het draagt bij aan een sneller re-integratie en helpt ernstige klachten zoals een depressie, te voorkomen.

De toegankelijkheid van de psycho-oncologische zorg staat op het spel. Samen met onder andere KWF Kankerbestrijding en Nederlandse Vereniging Psychosociale Oncologie (NVPO) lobbyt de patiëntenbeweging bij de overheid en ziektekostenverzekeraars en vraagt aandacht voor dit nijpende probleem.

Landelijke overleg Psychosociale oncologie
Het Landelijke overleg Psychosociale oncologie, waarin deze partijen zijn vertegenwoordigd, heeft een visie ontwikkeld dat verwoord staat in 'Visie psychosociale oncologische zorg op maat'. Andere organisaties die onderdeel uitmaken van dit overleg zijn: Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL), Nederlandse Vereniging Psychosociale Oncologie (NVPO), Inloophuizen en Psycho-oncologische centra Samenwerking en Ondersteuning (IPSO) en Stichting OOK.

29 juli 2014

Visie psychosociale oncologische zorg op maat_14 april 2014 (pdf)

De toegankelijkheid van de psychosociale zorg staat onder druk. Dit visiedocument verwoordt de kansen en knelpunten volgens o.a. Levenmetkanker, KWF Kankerbestrijding en IPSO.Deel via

Lees verder...

  1. 10 juli 2014 Winnaars vouchers ‘extra grip op de werkvloer bij kanker’ bekend
    Lees verder
  2. 9 juli 2014 Zorgverzekeraars schieten tekort in zorgplicht met besluit ZN
    Lees verder
  3. 7 juli 2014 Zorgverzekeraar moet protonentherapie voor 2.200 patiënten vergoeden
    Lees verder