Door het opstellen van de aanpassingsstoornisrichtlijn is er nu een passend indicatie-instrument en behandelrichtlijn. Een belangrijke volgende stap om patiënten de zorg te bieden die ze nodig hebben, in elke fase van hun ziekteproces.

Ongeveer 10% van de 100.000 kankerpatiënten die er jaarlijks in Nederland bijkomen heeft gespecialiseerde oncologische zorg nodig om snel weer te kunnen deelnemen aan de maatschappij en op de werkvloer. Dit kan zijn door behandeling van een depressie en angststoornis, maar ook door behandeling van een aanpassingsstoornis. Patiënten met een aanpassingsstoornis krijgen deze zorg op dit moment niet vergoed. Zij vallen nu tussen wal en schip; of zij moeten de zorg zelf betalen of zij krijgen onterecht een zwaardere’ diagnose (zoals depressie), zodat de zorg wel vergoed wordt.

Pilot ‘aanpassingsstoornis’ in 2017

KWF en haar partners van het landelijke overleg psychosociale zorg, hebben bij de minister gepleit voor een heropname van de zogenaamde aanpassingsstoornis’ in het basispakket. Eventueel als pilot in 2017 van vanuit de GGZ-DBC (generalistische basis GGZ). In die periode kan nog meer inzicht worden verkregen over de omvang van de doelgroep, op welk moment ten tijde van het zorgtraject men deze zorg behoeft (ten tijde van het ziekenhuisgebonden traject of juist daarna). Waarmee de werkelijke kosten inzichtelijk worden gemaakt en of de behandeling voldoet aan de stand van de wetenschap. Met deze pilot voor kankerpatiënten kan meteen ervaring op worden gedaan die relevant is voor andere ernstige somatische aandoeningen, zodat uitbreiding van de pilot meteen kan worden verkend.

De minister heeft gisteren tijdens het debat in de Tweede Kamer toegezegd om voor de begroting terug te komen op dit voorstel. Zij erkent dat de zorg niet op alle fronten goed is geregeld en dat er ook gekeken moet worden naar de financiering van de zorg voor de groep patiënten die pas na het ziekenhuistraject behoefte krijgt aan psychosociale zorg. Een groep die nu nog tussen wal en schip valt. KWF is blij met deze erkenning en werkt graag met de minister en partijen in het veld verder aan een mogelijke uitvoering van de voorgestelde pilot.

Richtlijn aanpassingsstoornis bij kanker De partijen van het Landelijk Overleg Psychosociale Oncologische Zorg (PSOZ) zetten zich al enige jaren in voor goede toegang tot psychosociale zorg voor kankerpatiënten. Vanaf 2013 werken wij aan de kwalitatieve verbetering van deze zorg. Door beter samen te werken en versnippering van het aanbod tegen te gaan en door het verbeteren van de vindbaarheid van deze zorg. Daarnaast heeft KWF Kankerbestrijding vorig jaar aan de NVPO de opdracht gegeven om een richtlijn aanpassingsstoornis bij kanker op te laten opstellen. Dit is een stoornis die kan ontstaan als gevolg van een ernstig lichamelijke aandoening (zoals kanker). Door het opstellen van de aanpassingsstoornis richtlijn is een belangrijke volgende stap gemaakt in het borgen van psychosociale zorg als integraal onderdeel van de zorg aan kankerpatiënten. KWF zal zich blijven inzetten op dit dossier totdat gepaste zorg in alle fasen van de ziekte toegankelijk is en wordt betaald.

Deel via

Lees verder...

  1. 9 juni 2016 NFK tekent brede health deal voor gerichte beslissingen in de kankerzorg
    Lees verder
  2. 9 juni 2016 ‘Als gevolg van blootstelling aan asbest kunnen verschillende vormen van asbestziekten optreden’
    Lees verder
  3. 7 juni 2016 Psychosociale zorg bij kanker moet in basispakket
    Lees verder