Wij zijn blij met het onderzoek van ZN (Zorgverzekeraars Nederland) en de NVU (Nederlandse Vereniging voor Urologie), dat laat zien dat je met declaratiegegevens ook een goed beeld kunt krijgen van de uitkomsten van prostaatkankeroperaties per ziekenhuis. De volgende stap is dat ziekenhuizen zélf al hun relevante uitkomsten transparant maken, zodat patiënten kunnen kiezen naar welk ziekenhuis ze willen voor hun prostaatkankeroperatie. Wij (NFK, Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties) gaan ons hier hard voor maken voor alle oncologische aandoeningen.


Bewust kiezen voor te leveren kankerzorg

Het onderzoek van ZN en de NVU past bij onze visie op concentratie van kankerzorg in expertcentra. Omwille van een betere kwaliteit van leven, kwaliteit van zorg en doelmatigheid kunnen niet alle ziekenhuizen meer alle kankerzorg leveren. Wij vinden dat ziekenhuizen bewust moeten kiezen voor de kankerzorg die ze willen leveren: ze moeten investeren in een gespecialiseerd team en de benodigde infrastructuur voor de hele zorg van de betreffende aandoening. Ziekenhuizen die deze investering doen en al hun expertise bundelen voor optimale kankerzorg moeten we steunen en belonen.


Prostaatkanker

Zilveren Kruis wil koploperziekenhuizen belonen met een vrij inkoopplafond voor de prostatectomiën en werkt hiervoor samen met onder andere NFK. NFK hanteert haar visie op expertzorg als uitgangspunt en zal binnen deze samenwerking er mede voor zorgen dat de beloning van het vrije inkoopvolume voor prostatectomiën alleen aan die ziekenhuizen toekomt, die de hele – integrale – prostaatkankerzorg, dus ook alle niet-chirurgische behandelingen en alle diagnostiek en nazorg, optimaal hebben ingericht en patiënten met prostaatkanker zorg leveren die op maat is en naar 'the state of the art'.


Deel via

Lees verder...

  1. 10 april 2018 Kankerbehandeling, thuis of in het ziekenhuis: wat kies jij?
    Lees verder
  2. 8 maart 2018 Nieuwe app voor jongvolwassen kankerpatiënten en naasten
    Lees verder
  3. 22 februari 2018 OM gaat niet over tot vervolging tabaksindustrie: NFK geeft niet op
    Lees verder