Congres 26 maart 2015

Tijdens het congres van de Federatie Medisch Specialisten (FMS) en de NPCF, dat 26 maart jl plaatsvond, stond de rolverdeling tussen arts en patiënt in de spreekkamer centraal. Op dit moment is er nog een grote discrepantie tussen wens en werkelijkheid op het gebied van gepaste zorg. Patiënten worden nog lang niet in alle gevallen betrokken bij de beslissingen over hun zorgtraject.

Dagvoorzitter Coen Verbraak (van het programma Kijken in de ziel: waarin dilemma’s van artsen besproken worden) sprak met patiënten en medisch specialisten over hun ervaringen in de spreekkamer: de patiënt hoort centraal te staan, daar was iedereen het over eens. In de praktijk blijkt dit moeilijk, want kan en wil iedere patiënten ook werkelijk meebeslissen in de spreekkamer? En hoe voert een arts dan een gesprek over keuzen met de patiënt?

3 Goede vragen

De NPCF is in het Radboud UMC gestart met de campagne ‘3 goede vragen' . Op verschillende afdelingen gebruiken arts en patiënt de 3 vragen tijdens hun gesprek in de spreekkamer. De verwachting is dat deze vragen bijdragen aan het proces van gezamenlijke besluitvorming. Levenmetkanker participeert in het project op 2 afdelingen. Na deze pilot volgt een landelijke uitrol. Andere ziekenhuizen geven nu al aan, dat ze graag willen starten in september.

Gedeelde besluitvorming stimuleren

Marcel Daniëls (FMS), Wilna Wind (NPCF), Minister Edith Schippers (VWS) en Ab Klink (VGZ) benadrukten heb belang van gedeelde besluitvorming in de spreekkamer en zullen met hun beleid stimuleren dat dit proces meer gaat plaatsvinden.

Het gesprek in de spreekkamer tussen arts en patiënt is een belangrijk gesprek dat bepalend is voor de kwaliteit van zorg en leven van de patiënt. Zowel artsen als patiënten hebben een rol in het goede verloop van het gesprek. Er zijn al veel tools en initiatieven om het gesprek goed te laten verlopen, maar dit gebeurt nog niet in alle spreekkamers.

Contact

De presentaties van het congres kunt u inzien. Wil je informatie over het congres of over het de campagne 3 goede vragen bel of mail met Ella Visserman, projectleider Levenmetkanker, e-mail: e.visserman@levenmetkanker.nl


Deel via

Lees verder...

  1. 1 april 2015 Voorwaardelijke toelating nieuwe behandeling dikkedarmkanker
    Lees verder
  2. 27 maart 2015 Help ons de Patiëntenwijzers te verbeteren
    Lees verder
  3. 26 maart 2015 Monissen en Clevers versterken Prinses Máxima Centrum
    Lees verder