NFK houdt een onderzoek onder mensen die kanker hebben (gehad) om na te gaan wat hun ervaringen en behoeften zijn met betrekking tot Samen Beslissen. We willen graag weten in hoeverre de zorgverlener patiënten ondersteund heeft bij het maken van een keuze voor een behandeling. Ook mensen die níet het gevoel hadden dat er (bewust) een keuze voor een behandeling is gemaakt, kunnen de vragenlijst invullen.

Samen Beslissen

Wanneer je kanker hebt, neem je vaak in korte tijd beslissingen (bijvoorbeeld over behandelingen), die directe gevolgen kunnen hebben voor je leven op korte en lange termijn. Je kunt de situatie en jouw voorkeuren bespreken met je zorgverlener. Zo beslissen patiënt en zorgverlener samen welke behandeling het beste past, dit noemen we Samen Beslissen.

We willen graag weten hoe mensen die kanker hebben (gehad) denken over Samen Beslissen. Ben je betrokken geweest bij de beslissing, ben je goed geïnformeerd, heeft je zorgverlener je ondersteund en heb je tijd gehad om je keuze te overdenken?

Doneer je ervaring

Deel (anoniem) in ongeveer 5 minuten je ervaring met Samen Beslissen (en je behoeften hierin) met ons, zodat wij de belangen van mensen met kanker beter kunnen behartigen.

Doneer je ervaring Laat jouw stem horen

NFK wil graag meer zicht hebben op de ervaringen van mensen die kanker hebben (gehad) als het gaat over Samen Beslissen. De uitkomsten van deze vragenlijst vergroten ons inzicht en stellen ons in staat de belangen van mensen met kanker beter te behartigen.

Delen van uitkomsten

We delen de uitkomsten van deze peiling breed, zodat zorgverleners en onderzoekers leren van de ervaringen van (ex-)kankerpatiënten en hiermee rekening kunnen houden in hun werk. Daarnaast brengen we patiënten op de hoogte van de uitkomsten. Dit doen we bijvoorbeeld door de uitkomsten aan te bieden aan de media en door ze te publiceren op onze website.

Dit onderzoek wordt gedaan door Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) in samenwerking met haar 19 kankerpatiëntenorganisaties.Deel via

Lees verder...

  1. 9 oktober 2018 Kwart ongeneeslijke kankerpatiënten aan lot overgelaten
    Lees verder
  2. 2 oktober 2018 Belang van vragenlijsten in ziekenhuizen wordt steeds meer gezien
    Lees verder
  3. 1 oktober 2018 NFK oneens met besluit ZINL: Mammaprint niet in basispakket
    Lees verder