Sigaretten zijn nog veel schadelijker voor de gezondheid dan gedacht. In sommige gevallen zijn de gehaltes aan teer en nicotine meer dan 20 keer hoger dan op de sigarettenpakjes staat vermeld. Dit blijkt uit onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Het RIVM heeft voor 100 sigarettenmerken die in Nederland op de markt zijn, de teer-, nicotine- en koolmonoxidegehaltes gemeten met de Canadian Intense methode. Volgens het RIVM geeft de Canadese methode beter weer wat een roker werkelijk inhaleert. Op die van één sigaret na, kwamen alle gemeten waarden boven de wettelijk vastgestelde maxima uit. De uitkomsten van het onderzoek per sigaret staan op de website van het RIVM. 'Veel mensen realiseren zich niet hoezeer sigaretten echte moordenaars zijn. Zo’n 30% van alle sterfte door kanker wordt veroorzaakt door roken. Mensen krijgen nog veel meer schadelijke stoffen binnen dan ze denken. Dat moet nu eindelijk eens stoppen', aldus Arja Broenland directeur-bestuurder NFK.

'Resultaten nog slechter dan verwacht'

“De resultaten van dit onderzoek zijn nog slechter dan we hadden verwacht. We weten dat rokers verkeerd worden voorgelicht door het sjoemelen met sigaretten. Maar dat ze 2 tot 26 keer meer schadelijke stoffen binnenkrijgen dan wettelijk is toegestaan, is zeer ernstig. Deze resultaten versterken onze aangifte tegen de tabaksindustrie. We vinden dat rokers beschermd moeten worden door de Nederlandse overheid nu blijkt dat sigaretten nog giftiger zijn dan gedacht”. Aldus Longkanker Nederland.

Waarom deden we aangifte?

Zo’n 30% van alle sterfte door kanker wordt veroorzaakt door roken. Door roken overlijdt 85% van de mensen die longkanker of strottenhoofdkanker krijgen en 54% van de mensen sterft aan slokdarmkanker. Dit moet nu eens stoppen. Daarom heeft NFK aangifte gedaan van zware mishandeling, de dood ten gevolge hebbend en van valsheid in geschrifte, vanwege de opzettelijke testmanipulatie van tabaksproducenten betreffend de uitstoot van schadelijke en verslavende stoffen van sigaretten.Deel via

Lees verder...

  1. 13 juni 2018 Kwart kankerpatiënten mist vast aanspreekpunt in ziekenhuis
    Lees verder
  2. 15 mei 2018 Welke begeleiding en ondersteuning bood jouw ziekenhuis?
    Lees verder
  3. 24 april 2018 Kankerbehandeling thuis of in het ziekenhuis is maatwerk
    Lees verder