Patiëntenkoepel Levenmetkanker wil dat wetenschappelijke verenigingen haast maken met het stellen van kwaliteitseisen voor protonentherapie. Die zijn nodig voor de eisen die De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gaat stellen aan het vergoeden van protonentherapie. Alleen ziekenhuizen die aan de landelijke richtlijn voldoen, krijgen de zorg vergoed.

Levenmetkanker vindt het belangrijk dat er een kwaliteitsrichtlijn komt, zodat alleen patiënten die echt baat hebben bij protonentherapie in aanmerking komen. De vaart om uiteindelijk de protonentherapie in Nederland aan te kunnen bieden, moet er echter in blijven. De landelijke kwaliteitsrichtlijn moet daarom zo spoedig mogelijk komen en opgevolgd worden.

Op dit moment moeten mensen met kanker voor protonentherapie naar het buitenland. Voor een patiënt is dat een belastende onderneming. Binnen korte tijd moet een behandelplek worden gevonden. En de verblijfskosten voor de duur van de behandeling, 3 à 4 weken, komen voor eigen rekening. Totdat protonentherapie in Nederland mogelijk is, zal Levenmetkanker zich daarom inzetten voor een beter toegankelijke behandeling in het buitenland. Het duurt immers nog ruim een jaar voordat de centra in Delft en Groningen hun poorten openen.

De NZa heeft de wetenschappelijke verenigingen van medisch specialisten opgeroepen om deze kwaliteitsrichtijn uiterlijk 2017 te realiseren. In Groningen en Delft zijn ze al bezig met de bouw van speciale behandelcentra. Groningen wil het centrum in 2017 openen.

>> Standpunt Levenmetkanker over protonentherapie

>> NZa stelt eisen aan declareren protonentherapie, 17 november 2015


Deel via

Lees verder...

  1. 6 november 2015 Minister en fabrikant aan zet bij kostenverlaging geneesmiddelen
    Lees verder
  2. 4 november 2015 Dure geneesmiddelen: partijen moeten verantwoordelijkheid nemen
    Lees verder
  3. 4 november 2015 Onderzoek praktijkvariatie bij kankerpatiënt in palliatieve fase
    Lees verder