Patiëntenbeweging Levenmetkanker maakt zich ernstige zorgen en pleit voor hardere leverancierseisen.

Op dit moment is er een probleem met de levering van middelen voor blaaskanker. Naar schatting kunnen blaaskankerpatiënten niet hun noodzakelijke behandeling ondergaan. Dit geval staat niet op zichzelf. Steeds vaker dreigt er een tekort aan kankergeneesmiddelen.

Risico op tekort bij groeiend aantal medicijnen
Het risico is met name groot bij middelen waar niet of nauwelijks alternatieven voor beschikbaar zijn en waarbij slechts enkele fabrikanten het middel produceren. Bij productieproblemen dreigt dan al snel een tekort. Om te voorkomen dat er steeds weer noodverbanden moeten worden aangelegd, is het belangrijk dat er landelijke regie komt op dit probleem.

Centrale inkoop en voorraadbeheer van middelen met hoog risico
Op dit moment kopen ziekenhuizen veelal zelf de geneesmiddelen in. Centraal inkopen versterkt de inkoopmacht richting fabrikanten zodat ook hardere eisen kunnen worden gesteld ten aanzien van levering. Centraal voorraadbeheer draagt bij aan betere sturing op de beschikbaarheid van middelen.Het is de taak van verzekeraars en het ministerie van Volksgezondheid om hierin hun verantwoordelijkheid te pakken.

Rol beroepsgroepen
Het voorkomen van tekorten vraagt ook om proactief handelen van de artsen. Als de vraag naar een specifiek middel toeneemt, moet dit zo snel mogelijk bekend zijn bij de inkopende partij en de fabrikanten.

Farmaceutische industrie, beroepsgroepen en ziekenhuizen: ga in gesprek
Levenmetkanker roept Zorginstituut Nederland op om de betrokken partijen bij elkaar te brengen. Anemone Bögels, directeur Levenmetkanker: “Het vraagstuk rond het tekort aan geneesmiddelen moet nu echt worden aangepakt. Anders blijft het hobbelen van (bijna) incident naar incident. “


17 oktober 2014


Deel via

Lees verder...

  1. 14 oktober 2014 Werp een kritische blik op richtlijnen Gliomen en Wervelmetastasen
    Lees verder
  2. 13 oktober 2014 De verkeerde zorgpolis kan u duur komen te staan
    Lees verder
  3. 10 oktober 2014 Liever zorgofferte dan zorgnota
    Lees verder