Elk jaar krijgen 100.000 mensen in Nederland te horen dat zij kanker hebben. Een diagnose die inslaat als een bom. Niet alleen bij degene die kanker heeft, maar ook bij de partner, ouders, kinderen en andere naasten. De eerste aan­dacht gaat uit naar behandeling van de ziekte, naar overleven. Maar er is meer. Bijna éénderde van alle patiënten leeft met angst, somberheid of vermoeidheid. Klachten die kunnen vallen onder de noemer ‘aanpassingsstoornis’. Klachten die zijn ontstaan dóór de diagnose kanker. Hiervoor hebben mensen met kanker én hun naasten keihard goede zorg nodig. Psychosociale zorg die deel moet uit­maken van de totale kankerzorg. Zorg die daarom moet worden vergoed uit de basisverzekering. Omdat deze zorg - net zoals de behandeling van kanker - onmisbaar is om door te kunnen gaan, weer te gaan werken en het leven opnieuw op te pakken.

>> Teken hierde petitie en help mee om psychosociale zorg vergoed te krijgen.

Zodat mensen minder te kampen hebben met kopzorgen bij kanker.

Vraag & antwoord


1. Waarvoor teken ik?


Als je deze petitie tekent, pleit je voor opname van de aanpassingsstoornis bij kanker in het basispakket. De petitie wordt 7 juni aanstaande aangeboden aan de Tweede Kamer en op 15 juni aan minister Schippers van Volksgezondheid.

2. Wat is psychosociale zorg?

Psychosociale zorg bestaat uit psychosociale ondersteuning en psychologische zorg. Psychosociale ondersteuning richt zich met name op emotionele en praktische ondersteuning bij relatief eenvoudige problemen van psychische en sociale aard.

Psychologische zorg is vooral gericht op het behandelen van psychische problemen.
Bron: Initiates file downloadRapport Visie psychosociale oncologische zorg op maat. Kansen en Knelpunten, 17 juli 2015.

3. Wat is een aanpassingsstoornis?

Onder aanpassingsstoornis vallen psychische en sociale problemen die ontstaan na een stressvolle gebeurtenis. Het krijgen van kanker is zo’n stressvolle gebeurtenis. Als gevolg van de ziekte en behandeling kunnen mensen naast lichamelijk problemen ook angstig, vermoeid of somber worden. Ook problemen op het gebied van seks, relaties en werk komen voor.

Bij psychische problemen gebruiken zorgverleners het handboek Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM). DSM bevat beschrijvingen, symptomen en andere criteria om een diagnose te stellen en is ingedeeld in categorieën. De aanpassingsstoornis is in de DSM opgenomen.
Bron:Start bestandsdownload Concept Richtlijn aanpassingsstoornis bij patiënten met kanker, februari 2016

4. Wat is het probleem in de financiering?

De aanpassingsstoornis wordt niet meer vergoed vanuit het basispakket vanwege de bezuinigen. Lees voor meer informatie, Initiates file downloadRapport Visie psychosociale oncologische zorg op maat. Kansen en Knelpunten, 17 juli 2015, p.8.

5. De petitie wordt gevoerd door Levenmetkanker in samenwerking met
 • KWF Kankerbestrijding
 • Nederlandse Vereniging voor Psychosociale Oncologie (NVPO)
 • Inloophuizen en Psycho-oncologische centra, Samenwerking en Ondersteuning (IPSO)
 • Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL)
 • V&VN Oncologie
 • Landelijke Vereniging Medisch Psychologen (LVMP)
>> Terug naar de petitie..


Deel via

Lees verder...

 1. 5 april 2016 Terugkijken uitzending Radar: prijzen nieuwe geneesmiddelen exorbitant hoog
  Lees verder
 2. 4 april 2016 BVN vanavond bij Radar over dure geneesmiddelen
  Lees verder
 3. 1 februari 2016 Visie Minister Schippers biedt geen oplossing voor kankerpatiënten
  Lees verder