Vandaag hebben wij het Ministerie van VWS opnieuw gevraagd om snel duidelijkheid te geven of kankerpatiënten (van 18 tot 60 jaar) onder de groep vallen met een medische indicatie voor prioriteit binnen het COVID-19 vaccinatieprogramma.

Op onze eerdere oproep van 5 januari jl. hebben wij geen gehoor gekregen en ondertussen ontvangen onze kankerpatiëntenorganisaties steeds meer vragen van bezorgde patiënten.

We begrijpen dat het vaccinatiebeleid van veel factoren afhankelijk is en dat doorlopende bijsturing nodig of zelfs onvermijdelijk is. Echter, er leven veel kankerpatiënten inmiddels al een jaar in isolatie uit angst voor besmetting met het coronavirus. Internationaal onderzoek heeft helaas uitgewezen dat deze angst terecht is.

Wij pleiten er daarom voor – in navolging van Europese en Amerikaanse oncologen - dat kankerpatiënten prioriteit krijgen in het vaccinatieprogramma. Wij hebben daarom het Ministerie van VWS nogmaals gevraagd gehoor te geven aan dit pleidooi en kanker expliciet te noemen als medische indicatie voor prioriteit.

We hebben onze oproep aangevuld met de vraag om mensen onder de zestig jaar met een medische indicatie niet langer vooruit te schuiven in het vaccinatieprogramma, maar uiterlijk 1 april a.s. te starten met het vaccineren van deze groep kwetsbare mensen.

Oproep aan mensen met kanker
Wij raden mensen met kanker die gevaccineerd willen worden, aan zich kenbaar te maken bij hun huisarts. Zodra bekend is of en wanneer deze groep met voorrang gevaccineerd kan worden, zal de huisarts zorgdragen voor de vaccinatie.Deel via

Lees verder...

  1. 24 februari 2021 Politiek Café 'Kanker en Werk' herbevestigt belang van werk in behandeltraject
    Lees verder
  2. 3 februari 2021 Kankerorganisaties roepen op tot Nederlandse Kankeragenda
    Lees verder
  3. 3 februari 2021 Wereldkankerdag 2021: kanker in coronatijd met digitale activiteiten
    Lees verder