Jongens krijgen nu ook de kans zich te beschermen tegen humaan papillomavirus-kanker. Het RIVM-vaccinatieprogramma wordt uitgebreid na toenemend inzicht in de vormen van kanker die door het humaan papillomavirus (HPV) kunnen worden veroorzaakt. Omdat het vaccin het beste werkt voordat iemand te maken krijgt met het virus, gaat de vaccinatieleeftijd omlaag van dertien naar tien jaar.

HPV (humaan papillomavirus) treft echter niet alleen meisjes (vrouwen): ook jongens (mannen) kunnen besmet raken. Door ook jongens te vaccineren, worden zowel jongens als meisjes nog beter beschermd door groepsbescherming.

HPV en zeldzame kankers

De bekendste en meest voorkomende vorm is baarmoederhalskanker. Minder bekend is dat het virus ook (zeldzame) kankers kan veroorzaken zoals slokdarm-, vagina-, anus- en peniskanker, kanker in de mondholte of kanker in een gedeelte van de keel. Met dit vaccin worden kinderen beschermd tegen zes soorten kanker.

Jos kreeg peniskanker

Jaarlijks krijgen ongeveer 150 mannen te horen dat ze peniskanker hebben. Het is dus erg zeldzaam, en daardoor kan een diagnose lang duren. Het duurde ruim 15 jaar voordat Jos de diagnose peniskanker kreeg. “Vanaf 1994 heb ik al klachten. Waarschijnlijk was het toen nog geen kanker, maar ik weet zeker dat ik al minimaal 15 jaar peniskanker heb. De diagnose heeft lang op zich laten wachten. Ik wil dat niemand dat hoeft mee te maken.” Lees zijn verhaal op het Patiëntenplatform Zeldzame Kankers*.

*Patiëntenplatform Zeldzame Kankers is een initiatief van NFK om de stem van patiënten met zeldzame kanker te laten horen, hieronder vallen onder andere anus- en peniskanker. Vanaf 1 oktober worden zeldzame kankers op het online platform gebundeld wat betreft expertise, patiëntperspectief, informatievoorziening en lotgenotencontact.Deel via

Lees verder...

  1. 23 december 2021 Booster voor patiënten na hun derde vaccinatie
    Lees verder
  2. 14 december 2021 Driekwart kankerpatiënten ervaart nadelige financiële gevolgen
    Lees verder
  3. 30 november 2021 Zorgen of angst bij kanker, wat is jouw ervaring?
    Lees verder