Alleen complexe revalidatiezorg vergoed via basisverzekering

Er is nu eindelijk duidelijkheid over de vergoeding van revalidatie en herstelzorg bij kanker. Zorginstituut Nederland (ZIN) heeft op aandringen van Koepelorganisatie Levenmetkanker gemeld dat herstelzorg bij kanker in de regel niet meer vergoed wordt in de basisverzekering. In 2015 werd de vergoeding nog gedoogd. De voorbije weken kregen de kankerpatiëntenorganisaties veel vragen hierover van bezorgde patiënten.

Alleen de complexe revalidatiezorg waarbij patiënten doorverwezen worden naar een revalidatie-arts, wordt door de basisverzekering gedekt. Het gaat dan om ernstige problematiek zoals revalidatie na een amputatie. Ook revalidatie die voortvloeit uit een chirurgische ingreep (tracheastoma bijvoorbeeld) valt onder de basisverzekering. Alle andere vormen van begeleiding vallen niet onder revalidatiezorg maar onder herstelzorg en worden via de 1e lijn (niet ziekenhuiszorg) aangeboden door een fysiotherapeut, een ergotherapeut of een psycholoog. Hier gelden de vergoedingsregels van de 1e lijn. Deze zorg wordt grotendeels via de aanvullende verzekering vergoed.

Aanvullende verzekering noodzakelijk

Voor kankerpatiënten is een aanvullende verzekering in 2016 noodzakelijk om de juiste herstelzorg te krijgen bij kanker. Jaarlijks krijgen 100.000 mensen de diagnose kanker. De overleving bij kanker neemt toe waardoor 1 op de 2 patiënten tegenwoordig na 5 jaar nog leeft. Maar deze kankerpatiënten kampen in meerderheid met hevige kortetermijneffecten én langdurige gevolgen door de behandelingen. Het gaat dan om bijvoorbeeld pijn, bewegingsklachten of vermoeidheidsklachten. Met goede oncologische herstelzorg slaagt een groot gedeelte van de patiënten erin om de klachten te verminderen en na de behandelingen weer actief de draad van hun leven op te pakken.

Vergoeding herstelzorg bij kanker moet beter

Omdat de meeste herstelzorg via de aanvullende verzekering loopt, dreigen patiënten die niet aanvullend verzekerd zijn of de eigen bijdrage niet kunnen betalen, hier de dupe van te worden. Dit vinden wij onacceptabel. Voor 2017 dient deze herstelzorg in het basispakket opgenomen te zijn. De overheid en zorgverzekeraars moeten hiervoor zorgen.

Vraag & antwoord vergoeding oncologische revalidatie 2016


1. Ik heb gekozen voor een basisverzekering maar ik heb toch een aanvulling nodig. Kan ik mij nog aanvullend verzekeren?
Ja dat kan. Tot 1 februari 2016 kan je je nog aanvullend verzekeren. Tussentijds wijzigen is mogelijk bij een paar zorgverzekeraars (vaak modulair). Voor de aanvullende verzekering kan er een medische selectie zijn. Dan beoordeelt een medisch adviseur of je geaccepteerd wordt voor de verzekering.

2. Kan ik nog veranderen van zorgverzekering?
Dat kan als je voor 31 december 2015 om 23.59 bij je zorgverzekeraar hebt opgezegd. Het afsluiten van een nieuwe verzekering kan tot en met 31 januari.

3. Kan ik een aanvullende verzekering nemen bij een andere verzekeraar dan waar ik mijn basisverzekering heb?
Ja, dat kan. Soms moet je extra premie betalen.

4. In mijn aanvullende verzekering staat een beweegprogramma in het kader van oncologische revalidatie. Hoe kan dat?
Er zijn verschillende aanbieders van beweegprogramma’s gericht op herstel na behandeling. Een aantal verzekeringen hebben met hen een contract afgesloten voor het aanvullend pakket.

5. In mijn aanvullende pakket wordt het revalidatieprogramma Herstel & Balans aangeboden hoe kan dat?
Sinds eind 2015 bestaat de stichting herstel&balans niet meer, maar er kunnen nog herstelprogramma's aangeboden worden onder deze naam. Zorgverzekeraars gebruiken de term omdat er nog samenwerkingen zijn met zorgaanbieders die een beweegprogramma of herstelzorgprogramma aanbieden. Belangrijk is dat je navraagt bij welke organisaties je dit kan doen.

6. Als ik mee wil doen aan een herstelprogramma, waar kan ik dan bij mij in de buurt terecht?
Op deze website staan instellingen die een beweegprogramma aanbieden.

7. Ik heb alleen oedeemfysiotherapie nodig. Wordt dit vergoed door de zorgverzekering?
Oedeemfysiotherapie na kanker wordt in de meeste gevallen vergoedt uit het basisverzekering mits je bent doorverwezen door een arts.

8. Ik heb een doorverwijzing voor psychologische zorg na kanker. Wordt dit vergoed door de zorgverzekering?
Psychologische zorg na kanker zit in de basisverzekering, mits je doorverwezen bent door een arts.
Lees meer over vergoeding voor psychologische hulp buiten de basisverzekering

9. Ik heb psychische hulp nodig. Wordt dat vergoed?
Je kunt voor hulp bij psychische klachten terecht bij de huisarts of praktijkondersteuner. Deze hulp valt niet onder het eigen risico. Kan de huisarts of praktijkondersteuner je onvoldoende behandelen, dan verwijst hij je door, afhankelijk van hoe zwaar en ingewikkeld je problemen zijn. De behandelingen vallen onder het eigen risico. Of de hulp bij één van de IPSO-instellingen, psycho-oncologische centra, vergoed wordt, hangt af van de diagnose. Telefonisch kun je hier meer informatie over krijgen. Sommige therapieën, zoals mindfulness-trainingen, krijg je alleen vergoed bij bepaalde indicaties. Vraag vooraf aan je zorgverzekeraar of je een speciale therapie vergoed krijgt.

10. Wordt fysiotherapie na kanker altijd vergoed?
Nee, er zijn maar een paar aandoeningen die vallen onder een chronische indicatie. Die staan op een lijst met chronische aandoeningen.Er is een jaarlijkse verwijzing nodig van je huisarts, oncoloog of chirurg. Deze verklaring of aanvraag heeft de fysiotherapeut nodig om zich te kunnen verantwoorden aan de verzekeraar. Bij een chronische indicatie moet je de eerste twintig sessies eenmalig zelf betalen of betalen vanuit de aanvullende verzekering. De sessies daarna vallen binnen de basisverzekering (maar daarvoor geldt wel een eigen risico). Voor fysiotherapie vanuit de aanvullende verzekering geldt geen eigen risico.

11. Complexe revalidatiezorg wordt wel door de basisverzekering gedekt. Wat verstaat men onder complexe revalidatiezorg?
Het gaat dan om ernstige problematiek zoals revalidatie na een amputatie. Ook revalidatie die voortvloeit uit een chirurgische ingreep ( bij een tracheastoma bijvoorbeeld).

Lees meer over de vergoedingen van fysiotherapie.

Bron:Zorgverzekering bij borstkanker 2016


Deel via

Lees verder...

  1. 8 januari 2016 Levenmetkanker bij Kassa over problemen bij afsluiten levensverzekeringen
    Lees verder
  2. 23 december 2015 Vraag en antwoord vergoeding oncologische revalidatie 2016
    Lees verder
  3. 18 december 2015 Juiste doorverwijzing voorkomt sterfte aan maagkanker
    Lees verder