Nieuwe Denkhulp stelt werknemer met chronische aandoening in staat goed geïnformeerde keuzes te maken

Patiëntenbeweging Levenmetkanker en Hiv Vereniging Nederland lanceren op de Dag van de Arbeid de Denkhulp Werk en Chronisch ziek. Het aantal chronisch zieken in Nederland wordt geschat op meer dan 5 miljoen. Chronisch ziek zijn heeft niet alleen invloed op de kwaliteit van leven, maar ook op de arbeidsparticipatie en de inkomenspositie van mensen. Het ontbreekt deze groep aan kennis over hun rechten en plichten en de financiële gevolgen van ziekte en ontslag.

Werkbehoud voor mensen met een chronische aandoening zoals kanker en hiv, is zowel om financiële als om sociaal-maatschappelijke redenen belangrijk. Werken vergroot de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van mensen. Toch heeft slechts 34% van de chronisch zieken een betaalde baan, tegenover 66% van de Nederlandse beroepsbevolking. ‘We moeten in Nederland niet willen dat iemand ontslagen kan worden om een aandoening. Daar hoort bij dat iedereen kennis heeft van de rechten, plichten en mogelijkheden die er zijn. Samen met de Hiv Vereniging Nederland biedt Levenmetkanker informatie over deze ingewikkelde materie en ervaringsdeskundigheid vanuit patiëntenperspectief’, aldus Laurence Maes, manager belangenbehartiging bij Levenmetkanker.

Levenmetkanker en Hiv Vereniging Nederland krijgen veel vragen van werkenden over de inkomensgevolgen van hun diagnose. Wetgeving is vaak abstract. Een klacht indienen lijkt simpel, maar wat zijn de gevolgen als iemand na een klacht een bezwaar indient, bijvoorbeeld bij het UWV? Chronisch zieken krijgen moeilijk overzicht van de voor hem of haar relevante wet- en regelgeving.

Beeldmerk Denkhulp Werk en Chronisch ziek

Denkhulp Werk en Chronisch ziek

De Denkhulp Werk en Chronisch ziek, die in samenwerking met De Argumentenfabriek werd gemaakt, biedt onafhankelijke informatie over de rechten, plichten en mogelijke keuzes van mensen met een chronische aandoening die in loondienst werken en zich (langdurig) ziek melden. Ook geeft de denkhulp inzicht in de gevolgen van diverse scenario’s voor het inkomen. Met deze informatie is de werknemer – in het contact met bijvoorbeeld de werkgever of bedrijfsarts – beter in staat goed geïnformeerde keuzes te maken. Pieter Brokx, directeur van Hiv Vereniging Nederland: ‘De Denkhulp draagt bij aan de eigen regie van de werknemer met een chronische aandoening om zijn of haar kans op werkbehoud- en hervatting te vergroten’.

De Denkhulp is een webapp met stappen die makkelijk kunnen worden doorlopen. Het beantwoordt vragen die mensen kunnen hebben over hun functie, arbeidsvoorwaarden, privacy, re-integratie en uitkering. Ga naar www.denkhulpwerkenchronischziek.nl en lees alles over werken en chronisch ziek zijn.

Factsheet chronisch ziek en werk (pdf)

Cijfers, belemmeringen, werkvermogen en betekenis.Deel via

Lees verder...

  1. 29 april 2015 Lindhout, vice-voorzitter Levenmetkanker, geridderd
    Lees verder
  2. 29 april 2015 Lees de laatste Jij over jong en kanker
    Lees verder
  3. 20 april 2015 Levenmetkanker wil betrokken zijn bij actieplan zorgverzekeraars
    Lees verder