Levenmetkanker heeft samen met andere partijen in het veld een visiedocument geschreven met mogelijke oplossingen voor de knelpunten in de psychosociale kankerzorg. De toegankelijkheid en betaalbaarheid staan op de tocht.

Kankerpatiënten ondervinden vaak niet alleen lichamelijke maar ook psychische en sociale klachten. Ongeveer 30 procent van de kankerpatiënten heeft daarom behoefte aan psychosociale oncologische zorg bij het verwerken van de gevolgen van de ziekte en de behandeling. Psychosociale therapieën helpen de patiënt om bijvoorbeeld depressiviteit en angststoornissen te voorkomen. Om zo in betere conditie weer deel te nemen aan de maatschappij. En te leren leven met en na kanker.

Levenmetkanker heeft het voorstel ‘Visie psychosociale oncologische zorg op maat, kansen en knelpunten' geschreven samen met KWF Kankerbestrijding, Nederlandse Vereniging Psychosociale Oncologie (NVPO), Inloophuizen en psycho-oncologische centra Samenwerking en Ondersteuning (IPSO), Integraal Kankercentrum (IKNL) en Stichting Ook.

De organisaties pleiten onder andere voor een sterkere samenwerking tussen de diverse zorgverleners (ketenzorg). En het voorkomen van onder- en overbehandeling. De zorg moet passen bij het moment en de fase van de ziekte. Het zogenaamde matched care model voor passende zorg legt de basis voor deze doelmatige en doelgerichte zorg. De betrokken partijen roepen hun partners in de zorgsectoren op, waaronder overheidspartijen en medische beroepsgroepen, om samen te werken. Dit in het belang van de patiënt en om de zorg betaalbaar te houden.

Afgelopen 14 april hebben onder andere politici, beleidsmakers en zorgverzekeraars zich over het voorstel gebogen. In mei zullen zij wederom samenkomen om tot actiepunten te komen.


Visie psychosociale oncologische zorg op maat, 14 april 2014 (pdf)

De toegankelijkheid van de psychosociale zorg staat onder druk. Dit visiedocument verwoordt de kansen en knelpunten volgens o.a. Levenmetkanker, KWF Kankerbestrijding en IPSO.Deel via

Lees verder...

  1. 20 mei 2014 Congres op de werkvloer 3 juni
    Lees verder