Nu er draagvlak is voor de vorming van regionale netwerken in de oncologische zorg, stimuleert Taskforce Oncologie de ontwikkeling.

NFU, NVZ, IKNL, Patiëntenbeweging Levenmetkanker, Soncos en NHG komen met een Koersboek. Hierin verbindt de Taskforce haar visie op de oncologische netwerken en idee over het einddoel aan initiatieven in het land. De uitkomst hiervan vormt een handreiking aan ziekenhuizen, umc’s, huisartsen, patiënten en andere betrokkenen op weg naar hun bijdrage aan het totale oncologische netwerk.

Het Koersboek is het antwoord van de Taskforce op een belangrijke vraag van de honderd aanwezigen tijdens de invitational conference Naar Comprehensive Cancer Networks die begin dit jaar in Nieuwegein werd gehouden. De criteria en randvoorwaarden voor de netwerken leverden nagenoeg geen discussie op.

Wel vroegen de aanwezigen zich af hoe de netwerken tot stand gaan komen. Daarbij gaf men aan te voelen voor een landelijke visie als leidraad en een ‘lichtvoetige structuur’ om elkaar te inspireren en de (door)ontwikkeling van de netwerken te faciliteren. Daaraan wordt dus nu gewerkt.

>> Lees meer over de invitational conference...

Taskforce oncologie verslag Invitational Conference, 8 januari 2015 (docx)

Taskforce Oncologie: doorontwikkeling veldagenda (pdf)

Regionaal en landelijk moeten ziekenhuizen, huisartsen en medisch specialisten samenwerken en (transmurale) afspraken maken om samen hoogwaardige kankerzorg te leveren.

Taskforce Oncologie: meer netwerken in de oncologie (pdf)

De oncologische zorg in Nederland kan alleen verbeteren als die wordt georganiseerd in netwerken. Dat is de belangrijkste conclusie uit de derde invitational conference ‘Naar Comprehensive Cancer Networks’, die onlangs werd gehouden.Deel via

Lees verder...

  1. 26 februari 2015 Levenmetkanker juicht komst protonenfaciliteiten toe
    Lees verder
  2. 10 februari 2015 Verbeter de zorg rond pijn bij kanker
    Lees verder
  3. 6 februari 2015 Verpleegkundigen tegen kanker lanceert website
    Lees verder