Op 1 oktober vindt de webinar 'Patiëntenparticipatie: echt waardevol' plaats. In dit webinar wordt het containerbegrip patiëntenparticipatie vertaald naar haar betekenis in de praktijk. De vraag die centraal staat is hoe we de participatie op diverse gebieden in de zorg echt waardevol kunnen maken. Want wat kan het betekenen en hoe werkt het?

Veel mensen in de zorg zien dat patiëntparticipatie effectief kan zijn. Het kan zorgverleners helpen om betere beslissingen te nemen, beleidsmakers en managers helpen om middelen effectiever te besteden en patiënten helpen om meer autonomie te ervaren, om beter geïnformeerd te zijn en betere gezondheid te realiseren. Toch worstelt iedereen ook regelmatig met het waardevol maken van de samenwerking tussen zorgprofessional en patiënt. Zo is het goed en tijdig informeren van patiënten vaak een uitdaging. In de spreekkamer is er niet altijd de rust en de vaardigheid om patiënten in beslissingen te betrekken. Managers en beleidsmakers hebben vaak hun plan al gemaakt wanneer ze bedenken dat er een patiënt in had moeten meedenken.

Aan de kant van de patiënt is het niet anders: patiënten ervaren onzekerheid of willen niet tot last zijn en aarzelen om actief mee te beslissen in een consult. Patiëntenorganisaties willen naar meer intensieve vormen van participatie toe en dat vergt voor hen ook nieuwe expertise.

De vraag die in dit webinar centraal staat is hoe de participatie op diverse gebieden in de zorg echt waardevol gemaakt kan worden. En omdat de waarde van de zorg bepaald wordt door wat elke individuele patiënt ontvangt, beginnen we in de spreekkamer: wat is daar nodig om patiëntparticipatie waardevol te maken? Vervolgens vragen we ons af hoe patiëntparticipatie van nut kan zijn in de ondersteunende processen om de spreekkamer heen tot uiteindelijk de bestuurskamer.

Meld je nu aan, en discussieer mee op 1 oktober om 13.45 uur.

De webinar is een co-creatie van NFK, NFU, Patientenbegrijpen.nl, Patiëntenfederatie Nederland en de projecten Beslist Samen 2.0! en Best Onco Care, UMC Utrecht.Deel via

Lees verder...

  1. 8 september 2020 NFK biedt petitie ‘Meer aandacht voor behoud van werk bij kanker’ aan in Tweede Kamer
    Lees verder
  2. 10 augustus 2020 NFK vraagt huisartsen, ziekenhuizen en VWS om maatregelen te treffen voor optimale kankerzorg
    Lees verder
  3. 28 juli 2020 NFK doet verslag over 2019
    Lees verder