Kankerzorg is meer dan een medische behandeling. Daarom stellen we van 15 tot 29 mei, in samenwerking met al onze kankerpatiëntenorganisaties, weer een vraag aan alle mensen die kanker hebben (gehad). Deze keer willen we graag weten welke ondersteunende zorg is geboden in het ziekenhuis en wat de behoeftes hierin zijn van (ex-)kankerpatiënten. Dit onderzoek voeren we uit via Doneerjeervaring.nl.

Doneer je ervaring

Deze vragenlijst is bedoeld voor iedereen die kanker heeft (gehad). Laat het ons weten, het doneren van je ervaring (het onderzoek is inmiddels gesloten) duurt maar 5 minuten en antwoorden blijven anoniem. Met jouw hulp kan onze belangenbehartiger expertzorg Irene Dingemans opkomen voor de belangen van álle kankerpatiënten: “Had jij een vast aanspreekpunt in het ziekenhuis? Kreeg je begeleiding en ondersteuning aangeboden en wat vond je daarvan? En vind jij het belangrijk om deze zorg te krijgen?” Jouw input gebruikt zij, als patiëntvertegenwoordiger, in haar gesprekken met artsen, ziekenhuizen, zorgverzekeraars en de overheid. Hiernaast worden de uitkomsten uit dit onderzoek gebruikt door onze kankerpatiëntenorganisaties in hun belangenbehartiging.

Randvoorwaarden voor ziekenhuizen

Als federatie van kankerpatiëntenorganisaties stellen wij eisen aan ziekenhuizen - randvoorwaarden waar ze aan moeten voldoen - om kankerzorg te mogen leveren. Naast eisen die zich richten op goede medische zorg, zetten we ons ook in voor goede begeleiding en nazorg. Zo vinden wij het belangrijk dat alle (ex-)patiënten een laagdrempelig ‘vast aanspreekpunt’ in het ziekenhuis hebben. Maar ook dat patiënten, wanneer nodig, aanvullende psychosociale of lichamelijke ondersteuning krijgen. Momenteel hebben wij hier onvoldoende zicht op: krijgen (ex-)patiënten deze zorg ook daadwerkelijk aangeboden?

Jouw ervaring telt, laat ons weten wat jij vindt! (het onderzoek is inmiddels gesloten, binnenkort nieuws over de uitkomsten).

Jij komt op voor jezelf, NFK voor iedereen.Deel via

Lees verder...

  1. 24 april 2018 Kankerbehandeling thuis of in het ziekenhuis is maatwerk
    Lees verder
  2. 20 april 2018 NFK stuurt brief aan Tweede Kamer
    Lees verder
  3. 13 april 2018 Betere kansen op overlijdensrisicoverzekering voor borstkankerpatiënten
    Lees verder