Vandaag is het Wereldkankerdag. Vandaag vragen alle organisaties die actief zijn op het gebied van kanker(zorg) aandacht voor naasten van kankerpatiënten. Het gaat over het gezamenlijk goed met kanker omgaan, wat voor de Nederlandse situatie vertaald is naar de naasten van mensen die leven met kanker: “hoe gaat het met jou?”. Partners, kinderen, familieleden, goede vrienden, collega’s: zij zorgen en begeleiden vaak intensief, met veel liefde en geduld. Maar zij ervaren vaak ook veel verdriet en onzekerheid. Al deze naasten verdienen het om op deze ene dag even speciaal aandacht te krijgen. We willen hen steunen door erkenning en herkenning van hun situatie centraal te stellen. Met de actie promoten we voor mensen die met kanker leven om hun naasten iets aan te bieden. Dit kan met behulp van een aantal bedrijven die een Wereldkankerdagcadeau ontwikkelen (het Wereldkankerdagboeket, de Wereldkankerdagsaunabon e.d.). Uitbehandeld, maar niet uitgepraat
Als kanker niet meer te genezen is, staan patiënten er regelmatig alleen voor. Bijna iedereen vindt gesprekken in de laatste levensfase en over het sterven moeilijk. Patiënten, hun naasten en zorgprofessionals blijven daardoor vaak langer dan nodig in de ‘behandelmodus’ zitten. Door te blijven spreken over de (on)mogelijkheden van de behandeling van kanker, wordt het échte gesprek dikwijls onvoldoende of te laat gevoerd. Nog te vaak is er een taboe op het spreken over het levenseinde. Hiervoor vraagt NFK, de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties aandacht. Met een oproep om er bewust te zijn voor een ander. Met praktische handvatten om goed om te gaan met dit beladen onderwerp. Hulp van naasten
Voor de omgeving gaan emoties een grote rol spelen, waarbij deze variëren van vaak onterechte strijdlust (opgeven is geen optie) tot angst en vermijding om het taboeonderwerp van sterven aan te snijden. Ook zijn er de verschillende verwachtingen en wensen die men kan hebben: de een wil vechten voor het leven en de ander wil zich voorbereiden op de dood. Het advies hier is: bespreek met elkaar wat belangrijk is in de tijd die je nog met elkaar kunt delen. Kijk voor inspiratie om in gesprek te blijven op www.uitbehandeldmaarnietuitgepraat.nl. Aantal kankerpatiënten stijgt, aantal naasten stijgt ook
Uit de voorlopige cijfers uit de Nederlandse Kankerregistratie van het IKNL blijkt dat het aantal kankerpatiënten gestaag stijgt. In 2016 kregen ruim 108.000 mensen kanker. Deze kankerpatiënten hebben naasten die zorgen en begeleiden, met hun eigen verdriet en onzekerheid. De 20 kankerpatiëntenorganisaties van NFK zijn er met informatie en een luisterend oor. Ook op www.kanker.nl is veel informatie te vinden en je kunt bellen met de Kankerinfolijn. Informatie voor naasten
Vanaf 4 februari biedt het informatieplatform kanker.nl de Verwijsgids Kanker aan. Deze bevat betrouwbare informatie over zorgverleners en organisaties, die aanvullende zorg en begeleiding bieden. De Verwijsgids, ontwikkeld door IKNL, is niet alleen een handig hulpmiddel voor mensen die kanker hebben (gehad), maar ook voor hun naasten. Deze groep heeft immers ook behoefte aan persoonlijke en professionele ondersteuning. Het informatieaanbod voor naasten op kanker.nl is al vrij uitgebreid en uniek in Nederland. De Verwijsgids Kanker vormt hier een mooie aanvulling op.

Deel via

Lees verder...

  1. 1 februari 2017 Uitbehandeld maar niet uitgepraat
    Lees verder
  2. 31 januari 2017 Jongvolwassen kankerpatiënten krijgen digitale tool voor contact met naasten
    Lees verder
  3. 26 januari 2017 Webinar Nierkanker - december 2016
    Lees verder