Resultaten online vragenlijst kanker en werk bekend

De afgelopen weken konden patiënten op deze website hun ervaringen delen op het gebied van kanker en werk. Meer dan de helft van de respondenten gaf in de online vragenlijst aan werken na de diagnose kanker waardevol te vinden. Een opvallend resultaat. “Veel (ex-)kankerpatiënten blijven ook graag aan het werk, uit onderzoek blijkt dat het kan bijdragen aan welzijn en geluk”, concludeert Laurence Maes van de patiëntenbeweging Levenmetkanker. Uit het onderzoek blijkt ook dat op dezelfde manier aan het werk blijven vaak niet mogelijk is.

Een kwart (24%) van de werknemers die herstelt van kanker, krijgt uiteindelijk ontslag. Dat blijkt uit eerder onderzoek van de patiëntenbeweging Levenmetkanker en EenVandaag. Levenmetkanker wilde ook te weten komen hoe mensen na de diagnose kanker weer aan het werk gaan en deed daarom onlangs de oproep om ‘ervaringen te doneren’. 256 mensen vulden de online vragenlijst van ‘Doneer je ervaring’ in. De resultaten worden gebruikt om de belangen van werknemers met kanker beter te behartigen.

Arbeidsmarktpositie op de agenda
De arbeidsmarktpositie van (ex-)kankerpatiënten staat inmiddels
op de politieke agenda. De patiëntenbeweging Levenmetkanker neemt de resultaten van Doneer je ervaring mee in de gesprekken. Ze blijft zich daarnaast ook sterk maken voor werkbehoud bij kanker door werknemers en werkgevers te informeren.

Een andere invulling geven aan werk
53% van de respondenten zegt in de vragenlijst werken tijdens de ziekte als waardevol te ervaren. Uit het onderzoek blijkt ook dat veel mensen na de diagnose kanker een andere invulling geven aan hun werk (45%). 41% wil tenslotte iets doen met de ervaringen met kanker bij hun werk. “Werken moet mogelijk zijn voor wie dat kan en wil”, zegt Laurence Maes. “Werkgevers en werknemers moeten, eventueel met de bedrijfsarts, samen om de tafel om de geschikte vorm te vinden.”

Resultaat grafiek kanker en werk

De grafiek geeft het antwoord weer op de vraag: 'In welke mate moet je je concentreren (of veel nadenken) bij de uitvoering van het werk?' 1 zeer weinig concentratie - 10 zeer veel concentratie

In je werk niet meer kunnen doen wat je wil
Waar mensen zouden willen blijven werken, kan dit niet altijd meer. Werk wordt na de diagnose zowel fysiek als mentaal als flink zwaarder beoordeeld, zo blijkt uit het onderzoek. 58% van de respondenten geeft aan in het werkzame leven niet meer hetgeen te kunnen doen wat ze willen. En 70% heeft een stapje teruggezet. De patiëntenbeweging Levenmetkanker biedt ondersteuning en ervaringsdeskundigheid en wil maatwerk mogelijk maken. Zodat mensen met kanker aan het werk kunnen blijven.

Groot verschil in werksituatie voor en na diagnose
In de werksituatie van de respondenten voor en na de diagnose zit een groot verschil. Waar voor de diagnose bijna 50% fulltime (32 uur of meer) in loondienst was, is dit na de diagnose nog geen 20%. In de antwoordkeuzen ziektewet (van 0,4% naar 11,5%) en arbeidsongeschiktheidsuitkering (van 3,4% naar 20,3%) is een flinke toename zichtbaar.

29% van de respondenten geeft aan dat ze bij dezelfde werkgever werken en dat er sinds de diagnose niets is veranderd in het takenpakket. 16% maakt wel minder uren en nog eens 16% is tijdelijk gestopt met werken door de gevolgen van kanker.

Algemene informatie over de respondenten
256 mensen hebben de vragenlijst ingevuld, 65% hiervan is vrouw. De gemiddelde leeftijd is rond de 60. 35% kreeg de diagnose kanker minder dan 2 jaar geleden, 36% tussen de 2 en 5 jaar geleden en de rest tussen de 5 en 10 jaar geleden of langer dan 10 jaar geleden (11%). De meerderheid van de invullers van de vragenlijst heeft de behandeling afgerond (65%), 23% wordt op dit moment behandeld en 12% wordt palliatief behandeld.

Over Doneer je ervaring
Ervaringen van patiënten maakt hen tot specialisten. Specialisten met veel kennis op het gebied van leven met kanker. Met hun ervaringen en informatie kan de patiëntenbeweging Levenmetkanker opkomen voor hun belang. We doen dit door in gesprek te gaan met bijvoorbeeld overheid, zorgaanbieders, zorgverzekeraars en werkgeversorganisaties.
Doneer ook je ervaring voor een beter leven met kanker.

Doorpraten op kanker.nl
In de discussiegroep over kanker, werk en werkgerelateerde zaken op kanker.nl kun je al je vragen kwijt over alles wat met kanker en werk te maken heeft, en kun je je ervaringen met anderen bespreken.

28 juli 2014


Deel via

Lees verder...

  1. 10 juli 2014 Winnaars vouchers ‘extra grip op de werkvloer bij kanker’ bekend
    Lees verder
  2. 9 juli 2014 Zorgverzekeraars schieten tekort in zorgplicht met besluit ZN
    Lees verder
  3. 7 juli 2014 Zorgverzekeraar moet protonentherapie voor 2.200 patiënten vergoeden
    Lees verder