Er zijn twee nieuwe, herziene richtlijnen op komst: glioom en wervelmetastasen. Beide richtlijnen zijn opgesteld door landelijke werkgroepen. We vragen je deze richtlijnen kritisch te bekijken en via een enquête van commentaar te voorzien. Zo help je mee het patiëntenperspectief in de richtlijnen te optimaliseren.

Tot 24 november kun je reageren op de concept richtlijn gliomen. Een glioom is een hersentumor met een slechte prognose. De meeste patiënten met een glioom zijn niet te genezen. Het is een relatief zeldzame vorm van kanker. Ben jij glioompatiënt of naaste en wil je reageren? Dan kun je de richtlijn van commentaar voorzien via deze enquête.

Tot 1 december kun je reageren op de concept richtlijn wervelmetastasen. Een wervelmetastase is een uitzaaiing in de wervelkolom van een tumor elders in het lichaam. Ben je patiënt of naaste en wil je reageren? Dan kun je de richtlijn van commentaar voorzien via deze enquête.

Voor beide enquêtes geldt:

  • Je kunt per onderwerp de teksten bekijken en becommentariëren. Belangrijk is dat je op de laatste pagina de enquête sluit omdat anders jouw commentaar verloren gaat.


Autorisatie

De richtlijnwerkgroep bespreekt het binnengekomen commentaar en legt daarna de definitieve versie voor aan de bij de revisie betrokken verenigingen. Op dat moment kun je geen inhoudelijk commentaar meer geven.

Contact

Voor vragen of bij problemen met het invullen van de enquête kun je contact opnemen met:

Concept richtlijn Glioom (pdf)

Concept richtlijn wervelmetastase (pdf)Deel via

Lees verder...

  1. 13 oktober 2014 De verkeerde zorgpolis kan u duur komen te staan
    Lees verder
  2. 10 oktober 2014 Liever zorgofferte dan zorgnota
    Lees verder
  3. 2 oktober 2014 In loondienst en chronisch ziek? Deel je vragen
    Lees verder