Z-tje is een instrument van Raad & Respons om individuele werkzoekenden naar betaald werk te helpen. Dit is een voorschot of financiële bijdrage die een barrière op weg naar een baan kan wegnemen. Het Z-tje biedt het laatste zetje naar betaald werk, ook voor werkzoekenden die kanker hebben (gehad).

Z-tjes zijn er voor gevallen waarbij professionele jobcoaches en re-integratiespecialisten zijn vastgelopen op onduidelijke of tekortschietende regelgeving of obstakels in de uitvoering ervan. De investering kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor extra begeleiding, gerichte scholing of een oplossing voor een vervoersprobleem. Het project is tot stand gekomen met financiële ondersteuning van Start Foundation.

Z-tje aanvragen

Via de site van Raad & Respons kunnen re-integratieprofessionals tot 1 juli een Z-tje aanvragen.

Deel via

Lees verder...

  1. 10 juni 2014 Begeleiding op de werkvloer voor werkgevers
    Lees verder
  2. 6 juni 2014 Deelname expertgroep GIRONA- onderzoek
    Lees verder
  3. 5 juni 2014 Patiëntenversie Zorgmodule Palliatieve Zorg beschikbaar
    Lees verder